:::

CYCU ขยายโอกาสทางธุรกิจสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี AR ในประเทศไทย

คณะตัวแทนฯ และอาจารย์ - นักศึกษา ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ภาพจาก CYCU)

คณะตัวแทนฯ และอาจารย์ - นักศึกษา ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ภาพจาก CYCU)

มหาวิทยาลัยจงหยวน วันที่ .. 62

ปีนี้เป็นปีที่ ที่คณะตัวแทนมหาวิทยาลัยจงหยวน (Chung Yuan Christian University, CYCU) บ่มเพาะบุคลากรด้านการศึกษาให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยในปีนี้ได้รับเงินอุดหนุน จากสำนักเลขาธิการศูนย์ Taiwan Digital Opportunity Center (TDOC) มหาวิทยาลัยจงหยวน และมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษาของบริษัทASUS โดยมีกำหนดเดินทางไปให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 28 .. - 10 .ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเวลา 14 วัน


 

คณะตัวแทนกลุ่มนี้ เกิดจากการรวมตัวกันของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะบริหารสารสนเทศ (Department of Information Management) ของ CYCU กับอีก อาสาสมัครของบริษัท ASUSรวมทั้งหมด คน


 

โดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (APEC Digital Opportunity Center, ADOC)ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (College of Asian Scholar, CAS) ให้ความช่วยเหลือในด้านการรับสมัครอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลายและระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนสมัครอย่างคึกคัก รวม 631 คน จากโรงเรียน 12 แห่ง ทำให้ต้องมีจัดตารางการเรียนการสอน ในวันเสาร์ อาทิตย์อย่างอัดแน่น


 

CYCU ชี้ว่า ช่วงหลายปีมานี้ มีโรงงานต่างชาติ ย้ายฐานการผลิตเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เริ่มผงาดขึ้น มีการใช้โทรศัพท์มือถือแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจอี คอมเมิร์ชที่ได้สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนในพื้นที่ คณะตัวแทน CYCU จึงได้ริเริ่มนำเมนูของร้านอาหาร มาวิจัยและพัฒนาเป็นสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ขณะที่ลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือ สแกนตัวหนังสือหรือรูปภาพบนเมนู ก็จะปรากฎเป็นภาพอาหารที่มีความสมจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้ลูกค้าทดลองสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ เชื่อว่าจะช่วยยกระดับความต้องการบริโภคของลูกค้ามากยิ่งขึ้น


 

โปรแกรมหลักสูตรในปีนี้ สิ่งที่อาจารย์และนักศึกษาต้องการเรียนรู้มากที่สุดคือ การพัฒนาแอปพลิเคชัน(APP) และวัฒนธรรมไต้หวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าฝึกอบรมในทุกปี นอกจากนี้ คณะตัวแทน CYCUยังได้จัดเตรียมหลักสูตรเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ต่างๆ ไว้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่มีความสนใจ อาทิ การพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน หุ่นยนต์และปืนเลเซอร์ เป็นต้น อาจารย์ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรม ต่างได้นำความรู้และสื่อการสอน ที่ได้จากคณะตัวแทน CYCU ถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาต่อไป โดยนักศึกษาได้นำไปประยุกต์ให้เกิดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนนำไปต่อยอดเพื่อหารายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัวได้