:::

การประกวดภาพยนตร์สั้น ตามโครงการ Trending Taiwan ครั้งที่ 5 ของกต.ไต้หวัน เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวด อย่างเป็นทางการแล้ว

การประกวดภาพยนตร์สั้น ตามโครงการ Trending Taiwan ครั้งที่ 5 ของกต.ไต้หวัน เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวด อย่างเป็นทางการแล้ว

การประกวดภาพยนตร์สั้น ตามโครงการ Trending Taiwan ครั้งที่ 5 ของกต.ไต้หวัน เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวด อย่างเป็นทางการแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 30 ส.ค. 62
 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ตามโครงการ Trending Taiwan ครั้งที่ 5 ของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. จนถึง 16 ต.ค. จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นทุกแขนง และผู้ที่รักผืนแผ่นดินแห่งนี้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่มีการจำกัดอายุและสัญชาติ
 

กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นในปีนี้ มุ่งเน้นในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากขึ้น จึงได้เพิ่มสัดส่วนของคะแนนด้าน “โครงเรื่องสร้างสรรค์” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการประกวดจะประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

นอกจาก “โครงเรื่องสร้างสรรค์” แล้วมีคะแนนจาก “หัวข้อ” “วิธีนำเสนอ” และ “เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อ” โดยในรอบคัดเลือก จะคัดให้เหลือเพียง 20 เรื่อง เพื่อเข้าชิงในรอบสุดท้าย และมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัล และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 6 พฤศจิกายนปีนี้

 
เงินรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้น ตามโครงการ Trending Taiwan ครั้งที่ 5 ประจำปีนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 530,000 เหรียญไต้หวัน โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 200,000 เหรียญไต้หวัน รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 60,000 เหรียญ รางวัลที่ 3 มี 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 เหรียญ และยังมีรางวัลยอดเยี่ยมอีกทั้งหมด 6 รางวัล รางวัลละ 20,000 เหรียญฯ
 

นับตั้งแต่ที่มีการจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นดังกล่าวมา 4 ครั้ง ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในแต่ละปี เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งในปัจจุบันมียอดสะสมรวมกว่า 400 เรื่องแล้ว โดยในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดที่เป็นชาวต่างชาติจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มาเลเซียและอินเดีย เป็นต้น