:::

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไต้หวัน เดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ (TILOG - LOGISTIX) ที่ประเทศไทย

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไต้หวัน (Taiwan Logistics Alliance) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2019) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่มาเข้าชมงานอย่างคึกคัก (ภาพจาก GLCT)

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไต้หวัน (Taiwan Logistics Alliance) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2019) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่มาเข้าชมงานอย่างคึกคัก (ภาพจาก GLCT)

สภาหอการค้าและโลจิสติกส์แห่งไต้หวัน วันที่ 2 ก.ย. 62

 

เทศบาลนครเถาหยวนเล็งเห็นศักยภาพของการพัฒนาตลาดในประเทศไทย จึงได้จัดคณะตัวแทนจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไต้หวัน (Taiwan Logistics Alliance) พร้อมด้วยสภาหอการค้าและโลจิสติกส์แห่งไต้หวัน (The Global Logistics & Commerce Council of Taiwan, GLCT) เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจโอกาสการค้าและการบริการด้านอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ข้ามประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 30 ส.ค. 


 

GLCT ระบุว่า ในบรรดาประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ประเทศไทยเป็นตลาดที่อุตสาหกรรมทุกภาค ทุกแขนงของไต้หวันกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  และยังเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายหลักของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ต้องการขยายตลาดอีกด้วย


 

คณะตัวแทนในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ทางภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ รวม 10 บริษัท นำคณะโดยเทศบาลนครเถาหยวน ซึ่งตามกำหนดการ นอกจากจะเข้าพบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยแล้ว ยังได้เข้าร่วม “งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์” (TILOG-LOGISTIX 2019) ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 30 ส.ค. เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยระหว่างการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว มีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจและเข้ามาพูดคุยสอบถาม อีกทั้งยังได้ร่วมหารือความร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ โคลด์เชน (Cold Chain Logistics) และการนำเข้าเทคโนโลยีระหว่างกันอีกด้วย


 

ทั้งนี้ TILOG-LOGISTIX 2019 เป็นนิทรรศการการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 แล้ว