:::

ปธน.ไช่ฯเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือกิจการตำรวจระหว่างประเทศ-การสัมมนาว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติปี 2019

ปธน.ไช่อิงเหวินเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือกิจการตำรวจระหว่างประเทศ-การสัมมนาว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติปี 2019 (ภาพจาก ทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่อิงเหวินเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือกิจการตำรวจระหว่างประเทศ-การสัมมนาว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติปี 2019 (ภาพจาก ทำเนียบประธานาธิบดี)

 

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 4 ก.ย. 62

 

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)กล่าวขณะปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือกิจการตำรวจระหว่างประเทศ-การสัมมนาว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติปี 2019(2019 International Forum on Police Cooperation: Combating Transnational Drug Crimes)เมื่อเช้าวันที่ 4 ก.ย.ว่า ในอนาคตไต้หวันจะลงนามความตกลงช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมายในระบบยุติธรรม ความร่วมมือด้านกิจการตำรวจ และการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมกับนานาประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนในเชิงลึก อันจะนำไปสู่การร่วมกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ

 

ปธน.ไช่ฯ แสดงความเห็นว่า ปัญหายาเสพติดเป็นความท้าทายร่วมกันของประชาคมโลก ไต้หวันเองพยายามแก้ไขปัญหานี้ในเชิงรุก หลังจากที่ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งได้ไม่นานก็ได้ประกาศให้การต่อต้านยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกของรัฐบาล และจะไม่ยอมให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลุกลามออกไปเป็นอันขาด

 

สำหรับการปราบปรามยาเสพติดนั้น ปธน.ไช่ชี้ว่า ไต้หวันได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีและอินโดนีเซียทลายคดีลักลอบขนยาเสพติดรายใหญ่ๆได้หลายครั้ง

 

ผู้นำไต้หวันเผยว่า ในอนาคตไต้หวันยังจะประสานความร่วมมือกับนานาประเทศด้วยการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำการในประเทศของอีกฝ่าย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การสืบสวนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อร่วมกันขจัดอุปสรรคในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ปธน.ไช่ฯยังกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าไต้หวันได้เพิ่มการเชื่อมโยงกับนานาชาติและเพียรพยายามสร้างคุณประโยขน์ให้แก่ประชาคมโลก ผู้นำไต้หวันยังได้กล่าวขอบคุณนานาประเทศที่สนับสนุนและช่วยเหลือไต้หวัน พร้อมแสดงความหวังว่าจะกระชับความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่างกันในเชิงลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดและอาญากรรมข้ามชาติให้หมดสิ้นไป

 

โดยการประชุมครั้งนี้มีนายพอล เซลล์(Paul Cell) ประธานสมาคมหัวหน้าตำรวจระหว่างประเทศ(IACP) นายสวีกั๋วหย่ง รมว.มหาดไทย นายไช่ชิงเสียง รมว.ยุติธรรม นายเฉินหมิงทง ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ นายเซี่ยอู่เฉียว รมช.ต่างประเทศ เอกอัครราชทูตและผู้แทนประเทศต่างๆประจำไต้หวัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว