:::

GACC ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล The Presidential Cultural Awards ครั้งที่ 10

รางวัล The Presidential Cultural Awards ครั้งที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งท้องถิ่นและการแสดงออกให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงพลังแห่งซอร์ฟพาวเวอร์ของไต้หวัน (ภาพโดย GACC)

รางวัล The Presidential Cultural Awards ครั้งที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งท้องถิ่นและการแสดงออกให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงพลังแห่งซอร์ฟพาวเวอร์ของไต้หวัน (ภาพโดย GACC)

 

GACC วันที่ 4 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา สมาคมวัฒนธรรมจีน (The General Association of Chinese Culture, GACC) ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล The Presidential Cultural Awards ครั้งที่ 10 ทั้ง 5 สาขา ซึ่ง อ.จูหมิง ศิลปินชื่อดังได้รับรางวัลในสาขาศิลปวัฒนธรรม ส่วนสาขาการอุทิศตนเพื่อมนุษยชาติได้แก่ศูนย์ Taiwan Mennonite New Dawn Educare Center โดยผู้ได้รับรางวัลสาขานวัตกรรมและการสร้างสรรค์คือ Luxury Logico ในขณะที่รางวัลสาขาสถาปัตยกรรมแห่งท้องถิ่นเป็นของฟางเหอเซิง และรางวัลสาขาการปฏิรูปสังคมเป็นของ Taiwan Association for Human Rights

โดยอ.จูหมิง เป็นนักประติมากรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมีผลงานไปจัดแสดงทั่วโลกและได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติเป็นอย่างมากในช่วงยุคปี 1980 โดยในปี 1999 อ.จูหมิงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จูหมิงขึ้นในเขตจินซานของนครนิวไทเป เพื่อจัดแสดงงานประติมากรรมของท่านแบบกลางแจ้ง ผ่านวันเวลามายาวนานถึง 20 ปี ที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อการวงการศิลปะของไต้หวันอย่างเต็มที่ ทั้งการส่งเสริมการศึกษาศิลปะและการวางแผนจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเชื่อมโยงไต้หวันกับเวทีนานาชาติ

สาธุคุณออตโต เดิร์ค (Otto Dirks) ซึ่งเป็นชาวแคนาดา ได้ก่อตั้งศูนย์ Taiwan Mennonite New Dawn Educare Center (เดิมคือ New Dawn Center) ขึ้นในแถบฮัวเหลียน ถือเป็นการเปิดประตูสู่การศึกษาให้กับเหล่าเด็กพิเศษ และอุทิศตนอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลผู้ทุพพลภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ส่วนกลุ่ม Luxury Logico เป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินจำนวน 4 รายที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะที่เน้นการสะท้อนปัญหาของสังคม

ด้านฟางเหอเซิง เป็นกำนันของแขวงจงฉินหลี่ เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป ซึ่งทำงานให้บริการประชาชนในท้องที่มาอย่างยาวนานถึง 22 ปี โดยเป็นผู้ริเริ่มโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และส่งเสริมให้มีทีมอาสาสมัครมาสอนการบ้านให้เด็กนักเรียนในระดับประถมและมัธยมต้นในชุมชนต่างๆ และยังเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารอาหารประจำชุมชนแห่งแรกของไต้หวันด้วย

สำหรับ Taiwan Association for Human Rights ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เหล่านักโทษการเมือง พร้อมเรียกร้องให้มีการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึก โดยในปีนี้ได้ประสบความสำเร็จในการเป็นตัวกลางชักชวนให้องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ (International Federation for Human Rights, FIDH) ที่ถือเป็นองค์การมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในด้านนี้ มาจัดการประชุมใหญ่ประจำปีในไต้หวันด้วย เพื่อให้ประชาคมโลกได้เป็นประจักษ์พยานถึงความมีสิทธิและเสรีภาพของไต้หวัน

ทั้งนี้ GACC ชี้ว่า การมอบรางวัลในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 10 แล้ว แสดงให้เห็นถึงร่องรอยแห่งวัฒนธรรมของไต้หวันที่เดินทางมาเป็นเวลาถึง 20 ปี จึงหวังจะใช้โอกาสนี้ในการกระตุ้นให้ทุกคนได้มองย้อนกลับไปสู่ชีพจรทางวัฒนธรรมของไต้หวันในช่วงตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง GACC จะจัดพิธีมอบรางวัล The Presidential Cultural Awards ครั้งที่ 10 ในวันที่ 18 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งประธานาธิบดีจะเป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน พร้อมเงินรางวัลท่านละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันด้วยตนเอง