:::

สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยจัด “คณะส่งเสริมการพัฒนาเขตภาคเหนือของไทยจากไต้หวัน”ลงพื้นที่ภาคเหนือของไทย

ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย นำคณะตัวแทนไต้หวัน เดินทางเยือนภาคเหนือของประเทศไทย (ภาพจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย)

ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย นำคณะตัวแทนไต้หวัน เดินทางเยือนภาคเหนือของประเทศไทย (ภาพจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย)

ฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย วันที่ 27 .. 62

 

เมื่อวันที่ 25 .. “คณะส่งเสริมการพัฒนาเขตภาคเหนือของไทยจากไต้หวัน” ที่นำโดยดรถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้ออกเดินทางไปเยือนภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีกำหนดการเยือนเป็นเวลา วัน คืน


 

สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยระบุว่า ที่มาของการจัด “คณะส่งเสริมการพัฒนาเขตภาคเหนือของไทยจากไต้หวัน” เกิดจากการที่สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย ต้องการหาวิธีปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาคเหนือของไทย ที่ไต้หวันให้ความสำคัญมาเป็นเวลายาวนาน โดยหวังจะยกระดับการพัฒนาพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยการอัดฉีดทรัพยากรจากภาคเอกชน อาทิ อุตสาหกรรมในประเทศ เทคโนโลยี การแพทย์และองค์กรการกุศล ด้วยความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมและการยกระดับทางการแพทย์ จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมโยง และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างไต้หวัน กับเขตภาคเหนือของไทย นับเป็นครั้งที่ ของปีนี้ที่คณะจากไต้หวัน เดินทางไปเยือนภาคเหนือของไทย


 

หลังเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่เมื่อวันที่ 25 .ก็เริ่มกำหนดการเยือน โดยได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 .ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของสถาบันการศึกษาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกันในประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไต้หวัน – ไทย โดยสมาชิกคณะจากไต้หวัน ซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาในไต้หวัน ได้ผลัดเปลี่ยนกันแนะนำสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย พร้อมชี้แจงถึงข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษา


 

นอกจากนี้ ช่วงบ่ายของวันที่ 26 .ภายใต้การนำของดรถงเจิ้นหยวน คณะจากไต้หวันได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่สมาคมหยุนหนานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในประเด็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไต้หวัน กับภาคเหนือของไทย และการช่วยส่งเสริมการพัฒนาเขตภาคเหนือของไทย เป็นต้น ภายในงานประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ มีนักธรุกิจชาวไต้หวันเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์การบริหารด้านการเกษตร และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ

 

 

นอกจากนี้ คณะตัวแทนฯ ยังได้เดินทางไปเยือนโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลทุกแห่งในเขตภูเขาทางภาคเหนือของไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาของสถานศึกษาในไต้หวัน ส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลเดินทางไปศึกษาต่อในไต้หวัน อีกทั้งให้การแนะแนวด้านอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในจังหวัดเชียงรายด้วย