:::

กลุ่มอาสาสมัคร NKNU ส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีวิตและการต้านภัยยาเสพติดในเขตภาคเหนือของไทย

กลุ่มอาสาสมัคร NKNU เดินทางไปถ่ายทอดหลักสูตรวิชาชีวิตและการต้านภัยยาเสพติด ในเขตภาคเหนือของไทยช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ภาพจาก NKNU)

กลุ่มอาสาสมัคร NKNU เดินทางไปถ่ายทอดหลักสูตรวิชาชีวิตและการต้านภัยยาเสพติด ในเขตภาคเหนือของไทยช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ภาพจาก NKNU)

NKNU วันที่ 30 .. 62

 

เมื่อวันที่ 30 .มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติเกาสง (National Kaohsiung Normal University, NKNU) แถลงว่า “หน่วยปฏิบัติการต้านภัยยาเสพติด” ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปปฎิบัติงานในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตามแผนการที่อาจารย์เหอเพ่ยซาน ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองของ NKNU เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยได้ประสานความร่วมมือกับทีมอาสาสมัครของ NKNU ในการผลักดันหลักสูตรต้านภัยยาเสพติดก้าวสู่สากล โดยในปีนี้ได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป้าหมายการต้านภัยยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากไต้หวัน แผ่กิ่งก้านสาขาไปสู่นานาประเทศ


 

กลุ่มอาสาสมัคร NKNU ที่นำคณะโดยอาจารย์หลี่เผิงหรง ได้เดินทางเยือนโรงเรียนจงหวา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนที่บ้านห้วยผึ้ง ต.แม่สลอง ใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยได้นำหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาชีวิตและการต้านภัยยาเสพติด ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งนับตั้งแต่ที่ “หน่วยปฏิบัติการต้านภัยยาเสพติด NKNU” ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2017 ก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลต้านภัยยาเสพติด ไปสู่โรงเรียนชนบทในพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไต้หวันอย่างครอบคลุม


 

อาจารย์เหอฯ กล่าวว่า เพื่อให้สอดรับกับอัตลักษณ์ทางพื้นที่ในเขตภาคเหนือของไทย บรรดาอาสาสมัคร NKNU ได้ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของนักเรียนในพื้นที่ ก่อนเริ่มกิจกรรมเป็นระยะเวลาหลายเดือน โดยได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนจงหวาบ้านห้วยผึ้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งนี้ มีนักเรียนที่ครอบคลุมหลายช่วงอายุ ซึ่งบรรดาอาสาสมัครก็พร้อมสำแดงความเชี่ยวชาญด้านการสอนอย่างเต็มที่ ด้วยการออกแบบหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับเพศและช่วงวัยที่แตกต่างกันของนักเรียน ผ่านวิธีการสอนอันหลากหลาย อาทิ การแสดงละครสั้น การเต้นระบำ การตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น เพื่อให้เด็กในพื้นที่ได้ซึมซับความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการต้านภัยยาเสพติด จากการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา


 

เนื่องจากพื้นที่ในเขตภาคเหนือของไทย ค่อนข้างขาดแคลนทรัพยากรทางวัตถุ ก่อนออกเดินทางอาจารย์เหอฯ และนายเจี่ยนจื้อเหว่ย ประธานกลุ่มอาสาสมัครได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้ทำการขอรับบริจาคเครื่องเขียน อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนในเขตภาคเหนือของไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนายอู๋เหลียนส่าง อธิการบดี NKNU รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาใน NKNU ด้วย