:::

NPM และ NDMI ร่วมลงนามเป็นพิพิธภัณฑ์พี่น้อง

นายอู๋มี่ฉา ผู้อำนวยการ NPM และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ NDMI เป็นตัวแทนในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 7 ต.ค. (ภาพจาก NPM)

นายอู๋มี่ฉา ผู้อำนวยการ NPM และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ NDMI เป็นตัวแทนในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 7 ต.ค. (ภาพจาก NPM)

NPM วันที่ 8 ต.ค. 62

 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติของไต้หวัน (National Palace Museum, NPM) หรือที่เรียกว่ากู้กง และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติของไทย (National Discovery Museum Institute, NDMI) ได้ร่วมลงนามเป็นพิพิธภัณฑ์พี่น้อง เมื่อวันที่ 7 ต.ค. โดยนายอู๋มี่ฉา ผู้อำนวยการ NPM และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ NDMI เป็นตัวแทนในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนและเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า กู้กงได้เชื่อมสัมพันธ์กับนานาชาติ ในการทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมสู่ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่


 

NPM คาดหวังจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดนิทรรศการ การวิจัยและการศึกษาในเชิงลึก ภายใต้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อเปิดบริบทใหม่ในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไต้หวัน - ไทย


 

NPMเผยว่า การสร้างความสัมพันธ์กับ NDMI ของไทยในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 6 ที่มีการร่วมลงนามเป็นพิพิธภัณฑ์พี่น้องกับพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ต่อจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งซานฟรานซิสโก (Asian Art Museum of San Francisco) ของสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิกตะวันออก นครโอซาก้า (The Museum of Oriental Ceramics, Osaka) ของญี่ปุ่น สถาบันวิทยาศาสตร์มองโกเลีย (Mongolian Academy of Sciences) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี(The National Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะเดนเวอร์ (Denver Art Museum) ของสหรัฐฯ


 

NDMI คือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นองค์กรที่อยู่ในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย มีหน้าที่ยกระดับการจัดการศึกษาด้านวัฒนธรรม นวัตกรรมการออกแบบและการเชื่อมโยงทางภาคอุตสาหกรรม


 

NPM เผยว่า นอกจากจะร่วมลงนาม MOU เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับ NDMI แล้ว ในเดือนตุลาคมปีนี้ พิพิธภัณฑ์กู้กง สาขาภาคใต้ ก็ยังอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็น “ไทย” โดยระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 31 ต.ค. NPM สาขาภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “2019 NPM Asian Art Festival - Month of Thailand” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย อาทิ “สวัสดีไทย – นิทรรศการวัฒนธรรมไทยในกู้กง” โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากมายๆ เช่น การบรรยาย การฉายภาพยนตร์ไทย การสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไทย มหกรรมหนังสือ ตลาดนัดอาหารและสินค้าวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และอื่นๆ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไต้หวัน ชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางไปร่วมสัมผัสกับบรรยากาศทางวัฒนธรรมอันมีสีสันของไทย ในช่วงเดือนตุลาคมนี้