:::

ปธน.ไช่ฯ แต่งตั้งดร.จางจงโหมว ผู้ก่อตั้ง TSMC เป็นตัวแทนผู้นำไต้หวัน เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

ปธน.ไช่อิงเหวิน (กลาง) ร่วมถ่ายภาพกับดร.จางจงโหมว ตัวแทนผู้นำไต้หวันและภริยา หลังเสร็จสิ้นงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 ต.ค. (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่อิงเหวิน (กลาง) ร่วมถ่ายภาพกับดร.จางจงโหมว ตัวแทนผู้นำไต้หวันและภริยา หลังเสร็จสิ้นงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 ต.ค. (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 14 .. 62

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 .ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ทำหน้าที่เป็นประธานในงานแถลงข่าว โดยประกาศว่า ดร.จางจงโหมว ผู้ก่อตั้งบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) จะรับหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้นำไต้หวัน เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอีกครั้ง ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศชิลี


 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวว่า ตนได้กำชับให้ ดร.จางฯ และคณะตัวแทน นำความตั้งใจแน่วแน่และผลสัมฤทธิ์ของ “สังคมดิจิทัล” และ “ประเทศอัจฉริยะ” ที่ไต้หวันได้เร่งผลักดันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ไปเผยแพร่ให้สมาชิกเอเปคได้ประจักษ์ถึงความพยายามของไต้หวัน รวมถึงแบ่งปันความมุ่งมั่นในด้านการส่งเสริมการยอมรับซึ่งกันและกัน และการเติบโตที่ยั่งยืนของไต้หวัน ให้แก่หุ้นส่วนนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการผลักดันการยอมรับซึ่งกันและกัน และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก


 

ปธน.ไช่ฯ ระบุว่า หัวข้อการประชุมเอเปคประจำปีนี้คือ เชื่อมโยงประชาชนเพื่อสร้างอนาคต (Connecting People, Building the Future) ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นย่อย ได้แก่ “สังคมดิจิทัล” “บูรณาการ 4.0” “สตรี ธุรกิจ SMEs การเติบโตอย่างยอมรับซึ่งกันและกัน” และ “การเติบโตที่ยั่งยืน”


 

ปธน.ไช่ฯ เผยว่า ในปีนี้เป็นอีกครั้งที่ตนได้มอบหมายให้ ดร.จางจงโหมว ทำหน้าที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประชุมฯ เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง ในวงการอุตสาหกรรมนานาชาติ มีทรรศนะที่โดดเด่นในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวัน ถือเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการเจรจาด้านเศรษฐกิจการค้าและเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค ระหว่างไต้หวันกับผู้นำแต่ละประเทศ


 

หลังเสร็จสิ้นการกล่าวปราศรัยของปธน.ไช่ฯ ดร.จางฯ ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยโดยระบุว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และรู้สึกดีใจกับการได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้นำฯ ในการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศชิลี ซึ่งประจวบกับปีนี้ เอเปคได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี โดยช่วงระหว่าง 30 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการค้าโลกเพิ่มขึ้นมากมาย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน อินเทอร์เน็ตได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก และได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้คนในปัจจุบันอีกด้วย


 

ดร.จางฯ ระบุว่า ช่วงหลายปีมานี้ หลายคนมุ่งให้ความสนใจกับอานิสงส์ของ “เศรษฐกิจดิจิทัล” โดยในการประชุมครั้งที่แล้ว ตนได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเอเปคว่า อินเทอร์เน็ตนำมาซึ่งคุณูปการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและยุคดิจิทัล แต่ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งปัญหา ซึ่งรวมไปถึงปัญหาการว่างงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงตามมา นั่นก็คือช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายกว้างขึ้น ในครั้งนี้ ตนได้รับเกียรติเป็นตัวแทนผู้นำประเทศ ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเอเปคอีกครั้ง จึงตั้งใจที่จะคว้าโอกาสนี้ ในการร่วมหารือกับผู้นำแต่ละประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อดีของเศรษฐกิจดิจิทัล และแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัล