:::

นครเกาสงเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเรือสำราญ ในงาน TMOX ของประเทศไทย

กองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสง ได้จัดการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญนานาชาติขึ้นเมื่อวันที่ 9 ต.ค. (ภาพจากกองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสง)

กองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสง ได้จัดการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญนานาชาติขึ้นเมื่อวันที่ 9 ต.ค. (ภาพจากกองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสง)

กองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสง วันที่ .. 62

 

กองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสงแถลงว่า เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเรือสำราญของไต้หวัน มีโอกาสโปรโมทในเวทีด้านกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ เทศบาลนครเกาสง พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลและการต่อเรือ (Ship and Ocean Industries R&D Center, SOIC) ของไต้หวัน และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวัน (Taiwan Institue of Economic Research,TIER) ได้เดินทางไปเข้าร่วมมหกรรม Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) ปี 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 11 .ที่ประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเรือสำราญของไต้หวัน ได้รับความสนใจจากนานาชาติในเชิงลึก


 

กองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสงเผยว่า ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ของการจัดงานมหกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยในปีนี้ได้ดึงดูดผู้ประกอบการกว่า 8,000 รายเข้าร่วม หากมองย้อนกลับมาที่ข้อได้เปรียบของไต้หวัน จะเห็นได้ว่า นครเกาสงมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การประกอบกิจการหรือกิจกรรมนันทนาการทางทะเลได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ เทศบาลนครเกาสงยังได้เร่งส่งเสริมการพัฒนากิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทะเลมาเป็นเวลานาน ซึ่งอุตสาหกรรมเรือสำราญ นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของอุตสาหกรรมทางทะเล ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น อุตสาหกรรมเรือสำราญของไต้หวัน ครองอันดับ ของโลกในปี 2019 จากการวิจัยและพัฒนาที่เปี่ยมด้วยความชำนาญการ ประกอบกับศักยภาพด้านการออกแบบ ทำให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ จึงกล่าวได้ว่าไต้หวันเป็นอาณาจักรแห่งเรือสำราญที่ได้รับความเชื่อถือ ด้วยการผลิตตามความต้องการของลูกค้า และงานฝีมือชั้นยอด ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของไต้หวัน


 

เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครเกาสงจึงได้ร่วมมือกับกรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) จัดมหกรรมเรือสำราญนานาชาติไต้หวัน ขึ้นเป็นประจำทุกสองปี โดยมหกรรมเรือสำราญนานาชาติไต้หวัน ครั้งที่ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มี.ปี 2020 กองกิจการทางทะเลจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางไปเข้าร่วมมหกรรม TMOX ของไทยในครั้งนี้ จะเป็นการขานรับกับการส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลกลางไต้หวัน และเป็นการรุกขยายตลาดอาเซียนอย่างกระตือรือร้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการตลาด เพื่อโปรโมทเสน่ห์ของงานฝีมือการต่อเรือสำราญ คุณภาพชั้นยอดของไต้หวัน


 

ภายในงานครั้งนี้ กองกิจการทางทะเลได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญนานาชาติขึ้น เมื่อวันที่ .โดยนอกจากจะมีตัวแทนเทศบาลนครเกาสงเข้าร่วมแล้ว ก็ยังได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงาน SOIC ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเรือสำราญไต้หวัน ซึ่งดึงดูดแขกผู้มีเกียรติในงานให้ความสนใจ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเรือสำราญกับเจ้าหน้าที่ของไต้หวันกันอย่างคึกคัก


 

กองกิจการทางทะเลแถลงว่า ภารกิจในครั้งนี้ นอกจากจะโปรโมทมหกรรมเรือสำราญนานาชาติไต้หวัน ที่จะจัดขึ้นในปี 2020 แล้ว ยังคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้โอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเรือสำราญกับผู้ประกอบการอาเซียน และมีความมุ่งหวังว่า จะร่วมสรรสร้างเวทีการจัดแสดงและจำหน่ายเรือสำราญระดับนานาชาติในอนาคต