:::

YZU จัด “นิทรรศการเทคโนโลยีสีเขียวอัจฉริยะในชีวิตประจำวันของไต้หวัน” ณ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย

ผู้แทนถงฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

ผู้แทนถงฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 16 ต.ค. 62

 

มหาวิทยาลัยหยวนจื้อ (Yuan Ze University, YZU) ได้รวบรวมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะไต้หวัน เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้า เวทีชี้แจงโอกาสธุรกิจและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมหัวข้อ “นิทรรศการเทคโนโลยีสีเขียวอัจฉริยะในชีวิตประจำวันของไต้หวัน” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ต.ค. ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย

 

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยกล่าวปราศรัยว่า ไต้หวันมีการพัฒนาอย่างรุดหน้าและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และขอต้อนรับนายอู๋จื้อหยาง อธิการบดี YZU ที่ได้นำเจ้าหน้าที่ระดับสูงและคณะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกข้องที่ประเทศไทย รวมถึงการร่วมส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวัน – ไทย ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา


 

ดร.ถงฯ เผยว่า YZU เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เลื่องชื่อในด้านความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาระดับนานาชาติอย่างกระตือรือร้นมาเป็นเวลานาน สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยขอบคุณคณะตัวแทน YZU สำหรับการเดินทางมาจัดนิทรรศการ ตลอดจนร่วมแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์การวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี AI การประยุกต์ใช้วัสดุต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น จากการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวัน – ไทย เชื่อมั่นว่าจะช่วยเร่งให้เกิดการปรับโครงสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันของไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วย


 

อธิการบดีอู๋ฯ กล่าวว่า การนำคณะตัวแทนที่ประกอบด้วยคณบดีของคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เดินทางมาจัดแสดง พร้อมสร้างโอกาสทางธรุกิจและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถขยายการแลกเปลี่ยนและแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในไทย ผ่านการช่วยเหลือของสำนักงานตัวแทนฯ ด้วย


 

นอกจากนี้ อธิการบดีอู๋ฯ ยังหวังว่า จะขยายการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทยและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีของไทยให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยนับตั้งแต่ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ไต้หวัน ที่ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานตัวแทนฯ ได้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือศูนย์บริหารโครงการเอเชียซิลิคอนวัลเล่ย์ของไต้หวัน และสถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Institute for Information Industry, III) จัด “นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไต้หวัน” อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือสำนักงานทรัพยากรน้ำ (Water Resources Agency) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัด “งานมหกรรมนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านทรัพยากรน้ำจากไต้หวัน” (Expo of Innovative Water Products and Services from Taiwan) เป็นต้น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งนี้ จะให้บริการแก่หน่วยงานทุกส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันวิจัยและภาคการศึกษา ให้เดินทางมาจัดการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนวัตกรรมอันล้ำสมัย เพื่อดึงดูดหน่วยงานทุกแวดวงในไทยและนักธุรกิจไต้หวันในไทย ให้เดินทางมาทำความเข้าใจกับสถานการณ์ล่าสุดและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของไต้หวันต่อไป