:::

ไต้หวันจัดงานสัมมนาการดูแลสุขภาพนานาชาติ ปี 2019

นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีไต้หวัน เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ พร้อมกล่าวปราศรัยในงานครั้งนี้ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีไต้หวัน เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ พร้อมกล่าวปราศรัยในงานครั้งนี้ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 20 .. 62

 

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด “การสัมมนาด้านการดูแลสุขภาพนานาชาติในไต้หวัน ปี 2019” (2019 Global Health Forum in Taiwan) ระหว่างวันที่ 20 – 21 .โดยหัวข้อประจำปีนี้คือ “ก้าวสู่ชีวิตคนเมืองในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน ปลอดภัยและแข็งแรงได้อย่างไร” (Urban Life of the 21st Century: Sustainable, Safe and Healthy) โดยได้เชิญ Dr. Jay C. Butler รองผู้อำนวยการกรมควบคุมโรคและศูนย์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด สหรัฐฯ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมการอภิปรายในประเด็น สิ่งแวดล้อมในเมืองและสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยหลายรายการ อันได้แก่ สุขภาพของมวลชน บทบาทการเป็นผู้นำของเมือง เมืองแห่งสุขภาพ 2.0 พัฒนาการจากชนบทสู่สังคมเมืองในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สังคมเมืองและสุขภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร ประเด็นที่เกี่ยวพันกับบิ๊กดาต้า กลยุทธ์การรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่สังคมเมืองของแต่ละประเทศ เป็นต้น


 

นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 20 .ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวคำปราศรัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุถึงระบบการแพทย์ที่สมบูรณ์ รวมถึงเครือข่ายสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของไต้หวัน รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อันล้ำหน้า ในด้านต่างๆ อาทิ ความสำเร็จด้านระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ การผลักดัน “โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 2.0 แผน 10 ปี” รวมถึงยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งได้เน้นย้ำว่า ในฐานะที่ไต้หวันเป็นสมาชิกที่สำคัญของประชาคมสาธารณสุขโลก ได้เร่งผลักดันความร่วมมือทางการแพทย์ ในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ตลอดจนมุ่งขยายความร่วมมือทางการแพทย์ และเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการแพทย์ เสริมสร้างเครือข่ายป้องกันการแพร่ระบาดที่ครอบคลุม และดำเนินการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน


 

รองปธน.เฉินฯ ยังเผยว่า ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติที่ประกอบด้วย “ครอบคลุม สะดวก คุ้มค่าและมีคะแนนความพึงพอใจสูง” ซึ่งนอกจากจะได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกแล้ว ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายวิจัย ในด้านการเสริมสร้างและปฏิรูประบบประกันสุขภาพของแต่ละประเทศอีกด้วย อาทิ นิตยสาร CEOWORLD ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดการดูแลสุขภาพ ฉบับเดือนสิงหาคม ปี 2019 ซึ่งจัดให้ไต้หวันครองอันดับ ในด้านคุณภาพโดยรวมของการดูแลทางการแพทย์ จากบรรดา 89 ประเทศทั่วโลก


 

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมที่ประกอบด้วย ผู้บรรยาย 83 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,500 คน จาก 33 ประเทศเดินทางมาเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเดินทางเข้าร่วม เพื่อร่วมอภิปรายในทุกแง่มุมของประเด็นการพัฒนาสู่สังคมเมืองแล้ว ยังได้เชิญนายจางจื่อจิ้ง ผู้อำนวยการทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สภาบริหารสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ ให้เดินทางมาร่วมอภิปรายกันในประเด็น การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นสังคมเมืองที่มีสุขภาพดี ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวง และระหว่างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการสรรสร้างโลก ตามแนวคิดของชีวิตสุขภาพเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม