:::

ผอ.และอาจารย์โรงเรียนนานาชาติในไทย เดินทางเยือนเมืองผิงตง พร้อมเข้าเยี่ยมชม 2019 Taiwan Design Expo

คณะอาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติไทย – จีน (TCIS) เดินทางเข้าเยี่ยมชม 2019 Taiwan Design Expo (ภาพจากเทศบาลเมืองผิงตง)

คณะอาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติไทย – จีน (TCIS) เดินทางเข้าเยี่ยมชม 2019 Taiwan Design Expo (ภาพจากเทศบาลเมืองผิงตง)

เทศบาลเมืองผิงตง วันที่ 21 .. 62

 

เมื่อวันที่ 21 .เทศบาลเมืองผิงตงแถลงว่า คณะอาจารย์ คนจากโรงเรียนนานาชาติไทย – จีน ( Thai-Chinese International School, TCIS) ซึ่งโดยสารเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง เมื่อวันที่ 20 .และเดินทางต่อไปยังเมืองผิงตง ส่วนคณะอาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) ได้เดินทางถึงในช่วงค่ำของวันที่ 20 .และได้มุ่งหน้าตรงไปยังเมืองผิงตงในวันที่ 21 .เพื่อรวมตัวกับคณะอาจารย์จากโรงเรียน TCIS ซึ่งรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองผิงตง เป็นเวลา วัน คืน


 

เทศบาลเมืองผิงตงเผยว่า ตัวแทนเทศบาลฯ และผู้ประกอบการไต้หวันได้เดินทางเข้าร่วมมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติที่ประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากความช่วยเหลือของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันจึงได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน (TCIS) และโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส จึงได้เชิญตัวแทนโรงเรียนทั้งสองแห่ง เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนที่เมืองผิงตง


 

ตัวแทนโรงเรียน TCIS ซึ่งเดินทางมาถึงก่อนเพื่อเข้าร่วมงาน 2019 Taiwan Design Expo ที่ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 20 .โดยได้เดินทางเยือนโรงงานยาสูบในอดีตของไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันได้พลิกโฉมกลายมาเป็นสวนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยมีจุดยืนคือต้องการสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์การศึกษาด้านการออกแบบ โดยยึดการศึกษาท้องถิ่นเป็นหลัก ในการนำเสนอประสบการณ์การทดลองสัมผัส ผ่านประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น การได้ยินและการสัมผัส กับการศึกษาด้านศิลปะและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นจุดเด่นของเมืองผิงตง จนทำให้บรรดาอาจารย์ของโรงเรียน TCIS ต่างแสดงความชื่นชมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บรรดาอาจารย์ยังได้ร่วมมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านการสนทนาภาษาอังกฤษกับเด็กๆ ในงาน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างปลื้มปิติ


 

จากนั้น คณะอาจารย์ได้เดินทางต่อไปยังคูหาจัดแสดง ณ บริเวณสวนสาธารณะประชาชน จากการรับฟังการบรรยายในภาคภาษาอังกฤษ บรรดาอาจารย์ต่างก็ชื่นชมกับความสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดที่พบเห็นในงานจัดแสดงครั้งนี้ Mr. Thomas A. English ผู้อำนวยการโรงเรียน TCIS กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้เดินทางมาเยือนเมืองผิงตง และได้เข้าชม 2019 Taiwan Design Expo พร้อมกล่าวว่างานจัดแสดงสินค้าออกแบบในครั้งนี้ ได้นำเสนอให้เห็นถึงทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับเมืองแห่งนี้ อาทิ อุตสาหกรรมในพื้นที่ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม แรงดึงดูดในการท่องเที่ยว ตลอดจนครอบคลุมไปถึงด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคม อีกทั้งยังเป็นการช่วยในการปรับโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดั้งเดิม ขยายช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรู้สึกประทับใจกับ “Segway” ซึ่งเป็นยานพาหนะสองล้อ ที่ไว้สำหรับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว

 

 

กองการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองผิงตงแถลงว่า การเชิญตัวแทนโรงเรียนนานาชาติทั้งสองแห่ง เดินทางมาเยือนเมืองผิงตงในครั้งนี้ ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ ด้านการนำทรัพยากรการท่องเที่ยว มาผสมผสานกับการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด การส่งเสริมให้โรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศ เดินทางมาทัศนศึกษาที่เมืองผิงตงในครั้งนี้ ประจวบกับเป็นช่วงที่มีการจัดงาน 2019 Taiwan Design Expo จึงทำให้ตัวแทนโรงเรียนนานาชาติจากต่างประเทศได้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองผิงตง ผ่านงานจัดแสดงสินค้าออกแบบ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก


 

หลังเสร็จสิ้นกำหนดการทัศนศึกษาแล้ว คณะอาจารย์ฯ จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อ่าวต้าเผิง แหลมเหิงชุน และร่วมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาต้าถง และโรงเรียนประถมศึกษาเจี้ยนกั๋ว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไต้หวัน ไทยให้เกิดความแน่นแฟ้นต่อไป