:::

งานแถลงข่าวเปิดตัว รายการผลสัมฤทธิ์จาก “โครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่”

งานแถลงข่าวเปิดตัว รายการผลสัมฤทธิ์จาก “โครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่”

งานแถลงข่าวเปิดตัว รายการผลสัมฤทธิ์จาก “โครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่”

กรมสารนิเทศระหว่างประเทศ วันที่ 22 .. 62

 

นายเฉาลี่เจี๋ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันกล่าวปราศรัยในงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการผลสัมฤทธิ์จาก “โครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่” เมื่อวันที่ 22 .ว่า

 

เรียน ท่านหวงเม่าสง ประธานสมาคมการค้าไต้หวัน – อินเดีย ดร.หลินฉี่รุ่ย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมิงซิน (Minghsin University of Science and Technology, MUST) นายเฉินหมิงเจิ้ง อธิบดีกรมสารนิเทศระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่การทูตประเทศอาเซียนประจำไต้หวัน ผู้สื่อข่าวทุกสำนัก รวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Embracing Taiwan ตอนพิเศษ


 

นโยบายมุ่งใต้ใหม่” และ “โครงการอุตสาหกรรมนวัตกรรม 5 + 2” เป็นทิศทางนโยบายที่สำคัญของไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ร่วมประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการพัฒนา “โครงการอุตสาหกรรมนวัตกรรม 5 + 2” ของไต้หวัน และเผยแพร่ค่านิยม “ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง” กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมของประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ อาทิ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดียและไทย ในการร่วมกันสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ Embracing Taiwan โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมและความชื่นชอบในการรับชมของผู้คนในประเทศนั้นๆ และจัดทำเป็นภาคภาษาราชการของประเทศนั้นๆ เพื่อนำไปแพร่ภาพออกอากาศให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ทำความรู้จักกับไต้หวันมากขึ้น


 

สถานีโทรทัศน์ของทั้ง ประเทศที่ร่วมมือกับไต้หวันในครั้งนี้ ประกอบด้วย CNN PH ซึ่งเป็นสถานีข่าวที่ทรงอิทธิพลที่สุดของฟิลิปปินส์ สถานีโทรทัศน์ HTV ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง และ สถานีโทรทัศน์ Zee TV ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของอินเดีย โดยสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวข้างต้นได้เชิญเซเลบริตี้และเน็ตไอดอลมารับหน้าที่เป็นพิธีกร รวมทั้งคัดสรรทีมผู้ผลิตคุณภาพ ที่ประกอบด้วยผู้กำกับ ผู้ผลิต ผู้วางแผน เดินทางมาไต้หวัน เพื่อเก็บภาพที่สอดคล้องกับมุมมองและความชื่นชอบของผู้ชมในพื้นที่ นำเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมและทัศนียภาพที่หลากหลายของไต้หวัน เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมเพิ่มมากยิ่งขึ้น


 

รายการ Embracing Taiwan ของแต่ละประเทศ จะจัดทำตอนพิเศษ ตอน ตอนละ 30 นาที ถ่ายทำด้วยระบบ HD ซึ่งจะได้ภาพที่คมชัด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหัวข้อรายการ ตามมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์จัดทำรายการในหัวข้อ “วัฒนธรรมดนตรี และพลังความสดใส” ไทยจัดทำขึ้นในหัวข้อ “สำรวจความงดงาม การยอมรับซึ่งกันและกันและความสามัคคี” เวียดนามจัดทำขึ้นในหัวข้อ “พลังชีวิต เรียนรู้อย่างตั้งใจ” ส่วนอินเดียจัดทำขึ้นในหัวข้อ “ขยันแข็งขัน มีความสุข” โดยเนื้อหาในรายการได้นำเสนอเรื่องราวในมุมมองที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเข้าถึงง่าย อาทิ การท่องเที่ยว อาหารไต้หวัน ระบบสาธารณสุข ไปจนถึงการแพทย์ชีวภาพ เทคโนโลยีอัจฉริยะและความห่วงใยด้านมนุษยธรรม เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และผลสัมฤทธิ์ทางนวัตกรรมในทุกแง่มุมของไต้หวัน ด้วยวิธีการอันหลากหลาย นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับประเทศเป้าหมายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน โครงการอุตสาหกรรมนวัตกรรม 5 + 2 และโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานแห่งอนาคต (Forward-Looking Infrastructure Plan) รวมถึงทิศทางนโยบายด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์อันเป็นที่ประจักษ์แจ้งในระดับนานาชาติ อาทิ การรับมือกับโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบคู่ รวมถึงความตั้งใจแน่วแน่ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย จนสามารถทำให้ EU ปลดสถานะใบเหลืองการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของภาคการประมงไต้หวัน


 

โครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศผลิตรายการ Embracing Taiwan คาดว่า จะเริ่มแพร่ภาพออกอากาศในช่วงเวลาทองของสถานีโทรทัศน์ในแต่ละประเทศในเดือนหน้านี้ งานแถลงข่าวที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้ เพื่อแถลงผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือดังกล่าว คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการแพร่ภาพออกอากาศรายการดังกล่าว จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วม ระหว่างชาวไต้หวันกับชาวฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดียและไทย เพื่อให้ผู้ชมทุกประเทศรู้จักและเข้าใจไต้หวันในเชิงลึก และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากโครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างไต้หวันและประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ในเชิงลึก อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายว่าด้วยการจับมือกับไต้หวัน โอบกอดไต้หวัน และประสานความร่วมมือที่สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ในอนาคต