:::

ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขไทย และรมว.สาธารณสุขเซนต์ลูเซีย เดินทางเยือนรพ. YCH เพื่อเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์การแพทย์ของไต้หวัน

ดร.หลี่กั๋วเหวย (ที่ 2 จากขวา) ผอ.รพ. YCH กำลังให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “แสงไฟ LED ในล็อบบี้โรงพยาบาล” แก่นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไทย และ Sen.the Hon. Mary Isaac (ที่ 1 จากขวา) รมว.สาธารณสุขเซนต์ลูเซีย ซ้ายสุดคือนางเกาเสี่ยวหลิง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์นานาชาติ รพ. CCH (ภาพจากรพ. CCH)

ดร.หลี่กั๋วเหวย (ที่ 2 จากขวา) ผอ.รพ. YCH กำลังให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “แสงไฟ LED ในล็อบบี้โรงพยาบาล” แก่นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไทย และ Sen.the Hon. Mary Isaac (ที่ 1 จากขวา) รมว.สาธารณสุขเซนต์ลูเซีย ซ้ายสุดคือนางเกาเสี่ยวหลิง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์นานาชาติ รพ. CCH (ภาพจากรพ. CCH)

โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน วันที่ 22 .. 62

 

เมื่อวันที่ 20 – 22 .นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไทย และ Sen.the Hon. Mary Isaac รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเซนต์ลูเซีย ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการดูแลสุขภาพนานาชาติ ปี 2019 ที่ไต้หวัน และมีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน ในวันที่ 22 .เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ การอนุรักษ์พลังงานสีเขียวและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในการดำเนินการและบริหารด้านการแพทย์อัจฉริยะของไต้หวัน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (Changhua Christian Hospital, CCH) และโรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน (Yuanlin Christian Hospital, YCH) เป็นผู้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง


 

นับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เร่งส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทางรพ. CCH ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ทางการแพทย์กับประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ ประเทศ ศูนย์การแพทย์ เพื่อขานรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์อัจฉริยะ(E – health) ของกระทรวงสาธารณสุขไทย ทาง CCH ได้นำประสบการณ์ด้านการแพทย์อัจฉริยะ เผยแพร่สู่ประเทศไทย โดยได้จัดการประชุมสัมมนาการแพทย์อัจฉริยะ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจขึ้นหลายครั้ง


 

ดร.รุ่งเรือง กิจผาติ นอกจากจะเป็นที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไทยแล้ว ยังที่ปรึกษาของวงการเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขไทยอีกด้วย การเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา และเยี่ยมชมรพ. YCH ในครั้งนี้ ทำให้ ดร.รุ่งเรือง รู้สึกตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างมาก เนื่องจากไทยกำลังเผชิญกับช่วงปรับโครงสร้างทางการแพทย์ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะประสานความร่วมมือกับไต้หวัน เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมและการบริการทางการแพทย์ของไทย สำหรับไต้หวัน ก็สามารถกระตุ้นความร่วมมือทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจด้านการแพทย์อัจฉริยะ ระหว่างไต้หวัน ไทยให้เกิดความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


 

เซนต์ลูเซียเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญในแถบทะเลแคริบเบียนของไต้หวัน ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่รมว.กระทรวงสาธารณสุขแห่งเซนต์ลูเซียเดินทางเข้าเยี่ยมชม รพ. CCH โดย รพ. CCH และโรงพยาบาล St. Jude ของเซนต์ลูเซียได้ประสานความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2009 หลังจากที่ รพ. St. Jude ประสบกับอัคคีภัยในปี 2009 ทาง รพ. CCH ได้จัดส่งอาสาสมัครด้านการแพทย์เดินทางไปให้บริการทางการแพทย์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์ทางคลินิกและบ่มเพาะบุคลากรทางการแพทย์ให้กับเซนต์ลูเซียอย่างต่อเนื่อง ตราบจนปัจจุบัน ไต้หวันได้จัดส่งอาสาสมัครด้านการแพทย์ไปให้บริการที่เซนต์ลูเซีย 175 คน นอกจากนี้ ยังได้บ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์ให้แก่เซนต์ลูเซีย รวมทั้งสิ้น 62 คนอีกด้วย


 

ในปีนี้ที่ปธน.ไช่ฯ เดินทางเยือนเซนต์ลูเซีย ได้ให้คำมั่นว่าจะช่วยบูรณะ รพ. St. Jude ของเซนต์ลูเซีย ผู้อำนวยการรพ. St. Jude คนปัจจุบันก็เคยเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมจากรพ. CCH เขาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รพ. CCH และ รพ. YCH จะถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการแพทย์อัจฉริยะให้แก่เซนต์ลูเซีย เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ รมวกระทรวงสาธารณสุขแห่งเซนต์ลูเซียจึงได้เดินทางมาสัมผัสด้วยตนเอง และได้เห็นว่า ไต้หวันประยุกต์ใช้การอนุรักษ์พลังงานสีเขียวและอุตสาหกรรม IT ในด้านการแพทย์อย่างไร จึงประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์โรงพยาบาลพลังงานสีเขียวที่แท้จริง