:::

NARlabs ร่วมโปรโมทเทคโนโลยีไต้หวันในงาน Secutech Thailand 2019 ที่ประเทศไทย

ภาพจำลองคูหาจัดแสดงของไต้หวัน รูปแบบ 3 มิติ ในงาน Secutech Thailand 2019 (ภาพจาก NARlabs)

ภาพจำลองคูหาจัดแสดงของไต้หวัน รูปแบบ 3 มิติ ในงาน Secutech Thailand 2019 (ภาพจาก NARlabs)

NARlabs วันที่ 23 ต.ค. 62

 

เพื่อโปรโมทเทคโนโลยีด้านการป้องกันภัยพิบัติสู่ประเทศอาเซียน นายอู๋กวงจง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย NARlabs ได้นำคณะตัวแทนไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “Secutech Thailand 2019” ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 – 31  ต.ค. นี้


 

งานSecutech Thailand 2019 เป็นงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยอันหลากหลาย โดยหัวข้อการจัดงานในปีนี้คือ เมืองอัจฉริยะ โดยมีระยะเวลาจัดงาน 4 วัน คาดว่าจะสามารถดึงดูดหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดแสดงกว่า 260 ราย


 

NARlabs ชี้ว่า คณะตัวแทนไต้หวันในปีนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหวแห่งชาติ (National Center for Research on Earthquake Engineering) และศูนย์ประมวลผลประสิทธิภาพสูงแห่งชาติ (National Center for High - performance Computing) ซึ่งได้เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อทำการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี และร่วมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยและการป้องกันภัยพิบัติ รวมทั้งพูดคุยกับผู้ซื้อในงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการลงทุน และแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางอุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัยและการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งสินค้าและเทคโนโลยีในงานจัดแสดงครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ประเภทหลัก ได้แก่ “เมืองอัจฉริยะ 5D” “ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติของสมาร์ทบริดจ์” “ระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหว” “ระบบช่วยสั่งการหลายมิติ” และ “ระบบการป้องกันอุทกภัย”


 

NARlabs แถลงว่า เทคโนโลยีที่จัดแสดงทั้ง 5 หมวดนี้ “เมืองอัจฉริยะ 5D” สามารถประยุกต์ใช้ได้กับภัยพิบัติอุทกภัย แผ่นดินไหว สะพาน สิ่งก่อสร้าง เขื่อน สวนวัฒนธรรม และประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

 

 

สำหรับ “ระบบการป้องกันอุทกภัย” ช่วยในการรายงานและแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยล่วงหน้า รวมถึงการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าในส่วนของปริมาณน้ำฝน โดยอ้างอิงจากข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำขึ้นน้ำลง


 

“ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติของสมาร์ทบริดจ์” ใช้ระบบการจัดการอัจฉริยะในการช่วยให้ข้อมูลด้านการควบคุมและบำรุงรักษากับสำนักการโยธา เมื่อสิ่งก่อสร้างต้องเผชิญกับภาวะทรุดโทรม ความเสียหายที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน หรือผลกระทบจากอุทกภัย


 

NARlabs คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดแสดงในงานครั้งนี้ จะทำให้ประเทศอาเซียนรู้จักกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันภัยพิบัติอันล้ำหน้าของไต้หวันมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมด้านการป้องกันภัยพิบัติของไต้หวัน สามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่มากยิ่งขึ้น ตลอดจนผลักดันให้เทคโนโลยีด้านการป้องกันภัยพิบัติของไต้หวัน ก้าวสู่เวทีนานาชาติได้ในเร็ววันด้วย