:::

รองปธน.เฉินฯ เข้าร่วมการสัมมนา The 2019 EU-Taiwan LGBTI Human Rights Conference

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24ต.ค. รองปธน.เฉินฯ เข้าร่วมการประชุม “The 2019 EU-Taiwan LGBTI Human Rights Conference ” พร้อมกล่าวปราศรัยในงาน (ทำเนียบประธานาธิบดี)

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24ต.ค. รองปธน.เฉินฯ เข้าร่วมการประชุม “The 2019 EU-Taiwan LGBTI Human Rights Conference ” พร้อมกล่าวปราศรัยในงาน (ทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 24 ต.ค. 62

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วม “การสัมมนาว่าด้วยการผลักดันสิทธิมนุษยชนกลุ่ม LGBTI ในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างไต้หวัน – สหภาพยุโรป ปี 2019” (The 2019 EU-Taiwan LGBTI Human Rights Conference) พร้อมแถลงว่า ไต้หวันเป็๋นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่ผ่านญัตติกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกัน ถือเป็นต้นแบบที่สำคัญของการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาในประเด็นการแบ่งแยกทางสังคมตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งในอนาคตจะเร่งผลักดันการศึกษาในสถาบันอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดเป็นสังคมที่รับรู้และยอมรับกลุ่มชน LGBTI โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน จะเสริมสร้างให้เกิดเป็นสังคมที่มีความหลากหลายและยอมรับซึ่งกันและกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกทางเพศสถานะ และรสนิยมทางเพศ


 

รองปธน.เฉินฯ กล่าวว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ สังคมมีความคิดเห็นที่ต่างกัน ในประเด็นการผ่านญัตติกฎหมายการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน ซึ่งทุกภาคส่วนได้ผ่านการร่วมอภิปรายและร่วมต่อสู้กันมานับครั้งไม่ถ้วน ทางสภาบริหารและสภานิติบัญญัติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ต่างก็ร่วมฝ่าฝันอุปสรรคมากมาย จนในที่สุด “ร่างกฎหมายหลักปฏิบัติคำวินิจฉัยฉบับที่ 748 ของศาลฏีกา” ได้ผ่านมติความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ไปเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ของปีนี้ ทำให้ไต้หวันกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่มีกฎหมายการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน 


 

หากกล่าวถึงความพยายามที่รัฐบาลไต้หวันได้ผลักดันสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคทางเพศ รองปธน.เฉินฯ กล่าวว่า รัฐบาลไต้หวันใช้โครงร่างนโยบายความเสมอภาคทางเพศ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, CEDAW) ดำเนินการตามหลักแนวคิดที่ว่า ความเสมอภาคทางเพศคือสิทธิมนุษยชน จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐบาล เร่งโปรโมทด้านการศึกษา พิจารณาทบทวนและแก้ไขร่างกฎหมาย อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเสมอภาคทางสิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชนทางเพศสถานะ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแล้ว ถือว่าสังคมไต้หวันมีการพัฒนาที่ล้ำหน้าในด้านของความเท่าเทียมกันทางเพศ

 

 

รองปธน.เฉินฯ ยังเผยว่า ในปีนี้เป็นปีแรกของการดำเนินการตาม “กรอบความร่วมมือและการฝึกอบรมด้านความเสมอภาคทางเพศ ระหว่างไต้หวัน – EU” ซึ่งประจวบกับเป็นปีแรกที่ไต้หวันผ่านร่างกฎหมายการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน ทางสภาบริหารไต้หวันจึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าสหภาพยุโรป โดยได้เชิญตัวแทน EU รวมถึงประเทศสมาชิก และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตัวแทนภาคประชาสังคม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เข้าร่วมอภิปรายกัน ภายใต้ประเด็นการผลักดันนโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBTI และการแบ่งปันประสบการณ์ของภาคประชาชน โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการแลกเปลี่ยนในการสัมมนาครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ตัวแทนจากทุกประเทศร่วมอภิปรายกัน ในประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายของสิทธิมนุษยชนทางเพศระหว่าง EU ประเทศในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงทางสิทธิมนุษยชนทางเพศที่หลากหลายในเวทีนานาชาติต่อไป


 

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย Filip Tadeusz Grzegorzewski ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าสหภาพยุโรป นายหลัวปิ่งเฉิง รมว. ประจำสภาบริหารไต้หวัน นายอู๋เจาเซี่ย รมว.กระทรวงการต่างประเทศ นายไช่ชิงเสียง รมว.กระทรวงยุติธรรม และเหล่าทูตานุทูตที่ประจำการอยู่ในไต้หวัน