:::

รองปธน.เฉินฯ ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. รองปธน. เฉินฯ ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชนสู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019 (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. รองปธน. เฉินฯ ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชนสู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019 (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 25 .. 62

 

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 .ที่ผ่านมา นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019 ซึ่งเป้าหมายของโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนดังกล่าว เพื่อต้องการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกิจการระหว่างประเทศ โดยสำแดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของภาคประชาคม ในการร่วมกันโปรโมทไต้หวัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่รุดหน้าของไต้หวัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเป้าหมายที่เดินทางไปเยือนในเชิงลึก


 

รองปธน.เฉินฯ กล่าวขณะปราศรัยว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับเหล่าเยาวชนในวันนี้ บรรดาเยาวชนเหล่านี้ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศ เดินทางเยือน ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ระหว่างช่วงกลางเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญทุกแวดวงในประเทศเป้าหมาย ตลอดจนสร้างคุณูปการทางการทูตและการเกษตรให้กับไต้หวันอีกด้วย


 

โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ได้ส่งตัวแทนทั้ง 15 คน เดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รองปธน.เฉินฯ ชี้ว่า ปีกว่าที่ผ่านมานี้ สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มีบทบาทที่สำคัญกับภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจของโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อขานรับกับสถานการณ์ล่าสุด หลังจากที่ปธน.ไช่อิงเหวิน ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นต้นมา จึงได้เร่งส่งเสริม “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” อย่างเต็มที่ อันถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การแพทย์ การเกษตรและการแลกเปลี่ยนบุคลากรในเชิงกว้าง กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปัจจุบันได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างมากมาย


 

รองปธน.เฉินฯ ยกตัวอย่างว่า ในปี 2018 ไต้หวันและประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวมสูงถึง 117,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2015 ส่วนในด้านการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน นักท่องเที่ยวจากประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวัน มีจำนวนกว่า 2.59 ล้านคนครั้ง เติบโตขึ้นร้อยละ 45 จากปี 2016 ถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์


 

ในช่วงท้าย รองปธน.เฉินฯ ได้กล่าวอวยพรแก่เหล่าทูตเยาวชนที่เข้าร่วมพบปะในครั้งนี้ว่า หลังสำเร็จการศึกษา ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จบนเส้นทางความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตน ตลอดจนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตจะมีโอกาสได้เห็นถึงความพยายามของทุกคน ในการร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป