:::

CSMU ทำ MOU กับม.มหิดล เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างไต้หวันและประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

นายอวี๋เฉวียนหาง (ที่ 2 จากขวา) ผอ. CSMU แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผอ.สถาบันราชานุกูล และตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมถ่ายภาพ หลังเสร็จสิ้นการร่วมลงนาม MOU (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

นายอวี๋เฉวียนหาง (ที่ 2 จากขวา) ผอ. CSMU แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผอ.สถาบันราชานุกูล และตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมถ่ายภาพ หลังเสร็จสิ้นการร่วมลงนาม MOU (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 25 .62

 

เมื่อวันที่ 25 .สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แถลงว่า นายอวี๋เฉวียนหาง ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมสาธิตเฉพาะทาง แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์จงซาน (Chung Shan Madical University Hospital) นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยการแพทย์จงซาน (Chung Shan Medical University, CSMU) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “เครือข่ายบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก” กับทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) คลินิกทันตกรรมเด็นทอล วี-แคร์ และสถาบันราชานุกูล โดยทางสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามครั้งนี้ด้วย


 

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย แถลงว่า รายละเอียดใน MOU ประกอบด้วย การกระตุ้นให้ไต้หวันและไทย ร่วมเสริมสร้างระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงช่วยในการจัดตั้งขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีการประสานความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อร่วมแบ่งปันเทคโนโลยีการแพทย์ที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เป็นต้น


 

CSMU และ MU ได้ร่วมลงนามเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องกัน ตั้งแต่ปี 2018 และเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ทั้งสองสถาบันต่างร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ และในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับ MU คลินิกทันตกรรมวี-แคร์ และสถาบันราชานุกูล ในการร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ในกรุงเทพมหานครฯ ทั้งนี้ ยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – ไทย ให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย


 

ดรถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันในไทยกล่าวว่า นับตั้งแต่ที่มีการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่เป็นต้นมา ความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างสองประเทศ นับวันยิ่งปรากฎผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น MU ถือเป็นหน่วยงานวิชาการทางการแพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่ได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายแห่งของไต้หวัน


 

ทางสำนักงานไต้หวันในไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็น CSMU และMU ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงพยาบาล สถาบันการแพทย์ และอุตสาหกรรมการแพทย์กับประเทศไทยต่อไป