:::

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ จัดหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว สำหรับบุคลากรของประเทศอาเซียน

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยชาวไทยทั้ง 5 คน ร่วมถ่ายภาพหมู่ (ภาพจากสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวัน)

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยชาวไทยทั้ง 5 คน ร่วมถ่ายภาพหมู่ (ภาพจากสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวัน)

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 22 .. 62

 

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทางศูนย์ฝึกอบรมจึงได้ร่วมมือกับกรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันจัด “หลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว ปี 2019” (IRIA Swiftwater Rescue Taiwan) ระหว่างวันที่ 21 – 25 .ภายใต้ความช่วยเหลือของสำนักงานเจรจาการค้า สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันโดยได้เชิญตัวแทนประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ อันประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทยและอื่นๆ รวม 15 คนจาก ประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมหลักสูตรครูฝึกกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว นอกจากนี้ยังมี เจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวฮ่องกงอีก คนเดินทางมาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอีก 50 นายที่มาจากทุกเมืองในไต้หวันเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย


 

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันแถลงว่า เจ้าหน้าที่ไทยทั้ง นายที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ล้วนมาจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยในเขตภาคกลางของไทย ซึ่งได้แก่ จังหวัดปทุมธานีและสระบุรี


 

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันชี้แจงว่า เมื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ประเด็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จึงกลายเป็นบททดสอบของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของทุกประเทศทั่วโลก ต่างเร่งจัดหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยวอย่างกระตือรือร้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทางน้ำ ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองไต้หวันจึงได้จัด “หลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว ปี 2019” (สำหรับเจ้าหน้าที่ของประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่เพื่อช่วยบ่มเพาะบุคลากรด้านการช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำ ที่จะนำความรู้กลับไปส่งต่อยังรุ่นสู่รุ่นในประเทศของตนต่อไป ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการกู้ภัยและการฝึกอบรมของไต้หวัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างไต้หวันกับประเทศอาเซียนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป


 

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันแถลงว่า เนื่องจากการฝึกอบรมเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยวในประเทศอาเซียน เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น คาดหวังว่าจากความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับประเทศอาเซียนในครั้งนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยในประเทศอาเซียนได้รับอานิสงส์ จากการที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำที่ผลิตในไต้หวัน รวมถึงสอนวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์กู้ภัยที่ใช้รับมือกับกระแสน้ำไหลเชี่ยวที่ได้มาตรฐาน ให้แก่ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว ที่ผลิตในไต้หวันสู่ประเทศอาเซียน