:::

OCAC จับมือภาคประชาสังคม บริจาคคอมพิวเตอร์ให้พื้นที่ภาคเหนือของไทย สานฝันที่เป็นจริงให้กับโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล

นายอู๋ซินซิง (ขวา) ประธาน OCAC ขอบคุณนายอู๋เจี้ยนกั๋ว (ซ้าย) นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษาจงหัว ที่ช่วยผลักดันโครงการสานฝันโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล (ภาพจาก OCAC)

นายอู๋ซินซิง (ขวา) ประธาน OCAC ขอบคุณนายอู๋เจี้ยนกั๋ว (ซ้าย) นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษาจงหัว ที่ช่วยผลักดันโครงการสานฝันโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล (ภาพจาก OCAC)

OCAC วันที่ 5 .62

 

เมื่อวันที่ 5 .คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (OCAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า หลังมีการดำเนิน โครงการส่งมอบคอมพิวเตอร์สู่เมียนมา” เมื่อปีที่แล้ว ในช่วงนี้ OCAC ได้ประสานกำลังกับภาคประชาสังคม ผลักดัน โครงการสานฝันโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล ส่งมอบคอมพิวเตอร์สู่พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย” (Computer to Northern Thailand-Overseas Compatriot School Improvement Project) โดยได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์รวม 200 เครื่อง ซึ่งจะทยอยจัดส่งไปยังโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้ ตราบจนปัจจุบัน โครงการสานฝันโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล” ได้บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสานฝันที่เป็นจริง ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทของเมียนมาและไทย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,007 เครื่องแล้ว


 

OCAC และ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษาจงหัว (Association for Chinese Century Culture and Education Development) ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าว พิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์ตาม โครงการสานฝันโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล ส่งมอบคอมพิวเตอร์สู่พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย” เมื่อวันที่ .โดยนายอู๋ซินซิง ประธาน OCAC และนายอู๋เจี้ยนกั๋ว นายกสมาคมฯ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


 

เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ ทาง OCAC ได้ร่วมมือกับสมาคมฯ จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และศูนย์ซ่อมบำรุงในเมียนมาและพื้นที่ภาคเหนือของไทย เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ โดยคาดหวังจะช่วยส่งเสริมการศึกษาด้านดิจิทัลในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป


 

นายอู๋ซินซิงระบุว่า โครงการสานฝันโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล” ในปีนี้ ได้ขยายขอบเขตการบริจาค จากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลในเมียนมา สู่โรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย ซึ่งในปีนี้จะจัดส่งคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 200 เครื่อง ไปให้โรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล 10 แห่งในภาคเหนือของไทย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต จะมีภาคประชาชนร่วมผนึกกำลังเพื่อดำเนินภารกิจ ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลในพื้นที่ชนบทมากขึ้น


 

นายอู๋เจี้ยนกั๋ว นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การส่งเสริม โครงการสานฝันโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล” ในปีนี้เพิ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 แต่มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นมากมาย นอกจากการรับบริจาคคอมพิวเตอร์แล้ว ยังได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย บัณฑิตผู้มีความสามารถด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน มากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะถึง 3 เท่า ด้วยเหตุนี้เราจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการบริจาคคอมพิวเตอร์สู่พื้นที่ชนบท จะเป็นการมอบโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ เกิดความเชื่อมโยงกับนานาชาติ เพื่อที่จะพลิกคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น


 

ทั้งนี้ ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นทายาทรุ่นหลังของอดีตทหารในกองทัพ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันที่ตกค้างอยู่ตามแนวชายแดนไทย เมียนมา ซึ่งมีจำนวนนับแสนคน และมีโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมด 104 แห่ง