:::

ไต้หวันร่วมมือกับองค์กร NGO ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในพื้นที่ทางภาคตะวันตกของไทย

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายไล่หมิงฉี (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการประสานงาน NGO ระหว่างประเทศ กต.ไต้หวัน ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ กับ Ms. Sally Thompson ประธาน TBC ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ภาพจาก Chin Hung - hao)

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายไล่หมิงฉี (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการประสานงาน NGO ระหว่างประเทศ กต.ไต้หวัน ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ กับ Ms. Sally Thompson ประธาน TBC ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ภาพจาก Chin Hung - hao)

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ 30 .ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน แสนเหรียญสหรัฐฯ กับองค์กร The Border Consortium (TBC) ในประเทศไทย ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ลี้ภัยในแถบชายแดนเมียนมา ตามข้อตกลงที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน


 

ในบรรดาหน่วยงานขององค์กรนอกภาครัฐ (NGO) ทั้ง หน่วยงาน TBC ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.. 1984 ในการจัดหาอาหารและที่พักให้กับผู้ที่หลบหนีจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมา การที่องค์กร TBC สามารถดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ก็เนื่องมาจากการบริจาคเงินช่วยเหลือจากทั่วโลก โดยตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไต้หวันมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินช่วยเหลือ รวม 8.8 แสนเหรียญสหรัฐฯ


 

โดย TBC จะนำเงินบริจาคของไต้หวันไปใช้ในการสมทบทุนสนับสนุนโครงการอาหารและการศึกษา อาทิ การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง แห่งในพื้นที่ทางภาคตะวันตกของไทย


 

ดรถงเจิ้นหยวน ผอญสำนักงานตัวแทนไต้หวัน ประจำประเทศไทยกล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่ประเทศของตน เมื่อถึงเวลาที่สมควร”


 

นายไล่หมิงฉี ประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการประสานงาน NGO ระหว่างประเทศ กต.ไต้หวัน รับหน้าที่เป็นตัวแทนไต้หวัน ในการร่วมลงนามกับองค์กร TBC ในครั้งนี้ รวมทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกการก่อตั้งค่ายผู้ลี้ภัยในเขตชายแดนไทย เมียนมา เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี นอกจากนี้ คณะตัวแทนกต.ไต้หวัน ที่นำคณะโดยนายไล่หมิงฉี ได้มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมค่ายผู้ลี้ภัยแม่ลา ในอำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นค่ายที่มีอาณาเขตบริเวณกว้างขวางมากที่สุดในบรรดาค่ายทั้ง แห่ง ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เพื่อร่วมอภิปรายในประเด็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับผู้พำนักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัย รวมถึงแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในเมียนมา


 

ในพิธีการร่วมลงนาม นายไล่หมิงฉีกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับ TBC สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของประเทศ และยังกล่าวอีกว่า “เราเคยเป็นประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่ตอนนี้เราสามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้"

 

 

นอกจากนี้ ในการประสานความร่วมมือกับ TBC รัฐบาลไต้หวันยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิพุทธฉือจี้แห่งเมืองฮัวเหลียน ที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของไต้หวัน ในการประเมินความเป็นไปได้ ที่จะขยายความสนับสนุนของมูลนิธิ ไปยังค่ายต่างๆ ในพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย


 

นายไล่หมิงฉียังแถลงว่า “การส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ไม่มีการจำกัดพรมแดน เพราะฉะนั้นในอนาคตไต้หวันจะเร่งเสริมสร้างบทบาทเชิงรุก ด้วยการกระชับความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร และมิตรประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันกับไต้หวันในระดับสากลต่อไป” พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า “เราทุกคนจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน”