:::

TTBA นำคณะนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทยกลับมาลงทุนและจับคู่ธุรกิจในไต้หวัน ร่วมบุกตลาดอาเซียน

นักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย รวมกลุ่มกันเดินทางกลับมาเยือนไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไต้หวัน กลับมาลงทุนและจับคู่ธุรกิจในประเทศบ้านเกิดของตน เพื่อร่วมผนึกกำลังรุกตลาดอาเซียน (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

นักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย รวมกลุ่มกันเดินทางกลับมาเยือนไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไต้หวัน กลับมาลงทุนและจับคู่ธุรกิจในประเทศบ้านเกิดของตน เพื่อร่วมผนึกกำลังรุกตลาดอาเซียน (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 11 .62

 

สมาคมการค้าไทย – ไต้หวัน (Thai - Taiwan Business Association, TTBA) ขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและการระดมพลโดย ดรถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ประจำประเทศไทย ตลอดจนการเชิญชวนจากนายอู๋ซินซิง ประธานคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (OCAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) TTBA ได้จัดคณะนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย กลับมาศึกษาดูงานในประเทศบ้านเกิด โดยมีนายกัวซิวหมิ่น ประธาน TTBA นำคณะนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย รวม 24 คน เดินทางกลับมาไต้หวัน เพื่อเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ เป็นเวลา วัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักธุรกิจไต้หวัน กลับมาลงทุนและจับคู่ธุรกิจในไต้หวัน เพื่อร่วมกันผนึกกำลังรุกตลาดอาเซียน


 

นักธุรกิจไต้หวันเข้าไปลงทุนสร้างรากฐานธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งปัจจุบันมีนักธุรกิจไต้หวันที่มีฐานธุรกิจในไทยกว่า 5,000 บริษัท ประมาน 1.5 แสนคน นับว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทย มีนักธุรกิจไต้หวันจำนวนมากที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 30 ปี ซึ่งได้สั่งสมศักยภาพอันแข็งแกร่ง และเครือข่ายสังคมที่แน่นหนา อีกทั้งกลุ่มธุรกิจไต้หวันหลายราย มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและไต้หวัน โดยประเภทธุรกิจครอบคลุมไปถึงด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0


 

สมาชิก “คณะนักธรุกิจไต้หวันในประเทศไทย ศึกษาดูงานที่ไต้หวัน” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประธาน TTBA ประธานสมาคมหอการค้าเอเชียไต้หวัน (Asia Taiwanese Chambers Of Commerce Junior Chapter, ASTCCJC) และทายาทรุ่นที่ ของนักธุรกิจไต้หวันในกรุงเทพ ชลบุรี และเขตภาคใต้ของไทย


 

ภายใต้การวางแผนของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย และความช่วยเหลือของ OCAC คณะดังกล่าวมีกำหนดการเดินทางเยือน สำนักงานพัฒนาเอเชียซิลิคอนวัลเลย์ (Asia Silicon Valley Development Agency, ASVDA) นิคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หนานกั่ง (Nankang Software Park) สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน China Productivity Center (CPC) สถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Institute for Information Industry, III) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute, ITRI) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (Agricultural Technology Research Institute, ATRI) นิคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัจฉริยะ นครไถจง (Smart Machinery) ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมสวนวิทยาศาสตร์ทั้ง แห่งของไต้หวัน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซินจู๋ ภาคกลางและภาคใต้ โดยรัฐบาลไต้หวันให้ความสำคัญการเดินทางมาเยือนของคณะนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่ประธาน OCAC ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ เป็นการต้อนรับในค่ำวันที่ 11 .นอกจากนี้ นายไช่ฉีชาง รองประธานสภานิติบัญญัติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและเทศบาลนครไถหนาน ต่างได้ทยอยจัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นการต้อนรับเช่นเดียวกัน


 

กำหนดการเดินทางเยี่ยมชมในครั้งนี้ นอกจากจะวางแผนให้คณะนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญแล้ว ยังได้เชิญผู้ประกอบการในไต้หวันเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยคาดหวังว่า จะเป็นการเร่งส่งเสริมให้นักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการในไต้หวัน เพื่อร่วมผนึกกำลังบุกตลาดอาเซียนที่มีขนาดมหึมาต่อไป