:::

การยกระดับประสิทธิภาพ ในการบริหารเรือพาณิชย์ของไต้หวันในเส้นทางเดินเรือสหรัฐฯ ได้รับการยอมรับโดยโครงการ Qualship 21

กระทรวงคมนาคมแถลงว่า เมื่อต้นปีนี้ กองเรือพาณิชย์ไต้หวันที่แล่นเรือ เข้าสู่เส้นทางการเดินเรือของสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านการตรวจสอบ ภายใต้โครงการ Qualship 21ของหน่วยป้องกันชายฝั่งสหรัฐ (US Coast Guard, USCG) โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมา ไต้หวันได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองสถานะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ภาพจากกระทรวงคมนาคม)

กระทรวงคมนาคมแถลงว่า เมื่อต้นปีนี้ กองเรือพาณิชย์ไต้หวันที่แล่นเรือ เข้าสู่เส้นทางการเดินเรือของสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านการตรวจสอบ ภายใต้โครงการ Qualship 21ของหน่วยป้องกันชายฝั่งสหรัฐ (US Coast Guard, USCG) โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมา ไต้หวันได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองสถานะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ภาพจากกระทรวงคมนาคม)

กระทรวงคมนาคม วันที่ 19 .. 62

 

เมื่อวันที่ 19 .กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า กองเรือพาณิชย์ไต้หวันที่แล่นเรือ เข้าสู่เส้นทางการเดินเรือของสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านการตรวจสอบ ภายใต้โครงการ Qualship 21 ของหน่วยป้องกันชายฝั่งสหรัฐ (US Coast Guard, USCG) เมื่อช่วงต้นปี 2019 โดยในช่วงที่ผ่านมานี้ กระทรวงคมนาคมไต้หวัน ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองสถานะจากสหรัฐฯแล้ว ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาชื่นชมการบริหารจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทางทะเลของกองเรือพาณิชย์ไต้หวัน


 

โดยกระทรวงคมนาคม ได้ระบุว่า นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ เรือพาณิชย์สัญชาติไต้หวันที่แล่นอยู่บนเส้นทางการเดินเรือของสหรัฐฯ ได้ถูกบันทึกไว้ในรายชื่อเรือขนส่งสินค้าคุณภาพ ร่วมกับเรือสินค้าสัญชาติอื่น กว่า 27 สัญชาติ อาทิ แคนาดา เยอรมนีและญี่ปุ่น เป็นต้น


 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเผยว่า เพื่อป้องกันเรือขนส่งสินค้า ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ แล่นเข้าสู่น่านน้ำสหรัฐฯ ทาง USCG นอกจากใช้ระบบควบคุมโดยรัฐเจ้าของท่า (Port State Controls) มาตรวจสอบเรือทุกลำ ที่แล่นเข้าท่าเรือของสหรัฐฯ ตามข้อบัญญัติในอนุสัญญา นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเรือ ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรือพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับคุณภาพกองเรือของตน


 

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้ชี้แจงว่า ภายในช่วง ปีที่ผ่านมานี้ เรือพาณิชย์สัญชาติไต้หวัน ที่แล่นอยู่บนเส้นทางการเดินเรือของสหรัฐฯ ได้รับการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 57 ลำ ซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านการตรวจสอบอย่างไร้ข้อกังขา และไม่เคยถูกทางสหรัฐฯ กักบริเวณไว้เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก สอดคล้องกับเงื่อนไขการรับรองด้วยใบประกาศนียบัตร Qualship 21 ของทาง USCG ทุกประการ ซึ่งนอกจากได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองสถานะ ภายใต้ชื่อ “ไต้หวัน (Taiwan)” แล้ว ผู้ประกอบการเรือไต้หวัน ยังสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เรือพาณิชย์ต่างชาติของ USCG เพื่อยื่นขอใบประกาศเกียรติคุณ หลังผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ส่วนความถี่ในการเข้ารับการตรวจสอบของเรือขนส่งสินค้า ที่เมืองท่าสหรัฐฯ ลดเหลือ ปีต่อครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นการประหยัดเวลา ในการจอดรอขั้นตอนการตรวจสอบไปได้มาก นอกจากนี้ ข้อมูลรายชื่อเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรฯ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกโพสต์ลงในบอร์ดรายชื่อเกียรติยศ ในเว็บไซต์ของทาง USCG และเว็บไซต์ Equasis ของสำนักงานความปลอดภัยทางทะเลยุโรป (European Maritime Safety Agency, EMSA) เพื่อเผยแพร่ให้นานาประเทศทั่วโลก รับทราบว่าเรือพาณิชย์ลำนี้เป็นเรือที่มีมาตรฐานขั้นสูงผ่านการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ เพื่อช่วยย่นระยะเวลา ในการตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าดังกล่าว ที่เมืองท่าในประเทศอื่นๆ


 

ในปัจจุบัน ไต้หวันมีเรือพาณิชย์ที่แล่นเรือ เข้าสู่เส้นทางการเดินเรือของสหรัฐฯ ที่เป็นของบริษัท เอเวอร์กรีน มารีนคอร์ปอเรชั่น (ไต้หวัน) ( Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.) และบริษัทหยางหมิง มารีนทรานสปอร์ต (YangMing Marine Transport Corp.) ซึ่งเรือขนส่งสินค้า ลำ ของบริษัทเอเวอร์กรีนฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถควบคุมเส้นทางการเดินเรือ และกะเกณฑ์ระยะเวลาในการเข้าเทียบท่าของเรือในสังกัด ได้แม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองเรือ ในอนาคต กระทรวงคมนาคมจะเชิญกรมเจ้าท่าไต้หวัน (Maritime Port Bureau, MOTC) และ CR Classification Society ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดชั้นเรือ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ยกระดับประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเรือพาณิชย์ และเร่งดำเนินการตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถานภาพ และรักษาชื่อเสียงของเรือพาณิชย์ไต้หวัน ในเวทีสากลให้คงอยู่สืบไป