:::

NHI คว้าเหรียญเงินในการประกวด eASIA Awards 2019

 NHI คว้าเหรียญเงินในการประกวด eASIA Awards 2019 โดยนายหลี่ปั๋วจาง (ที่ 1 จากซ้าย) นำคณะตัวแทนไต้หวัน เดินทางไปรับมอบรางวัล (ภาพจาก NHI)

NHI คว้าเหรียญเงินในการประกวด eASIA Awards 2019 โดยนายหลี่ปั๋วจาง (ที่ 1 จากซ้าย) นำคณะตัวแทนไต้หวัน เดินทางไปรับมอบรางวัล (ภาพจาก NHI)

NHI วันที่ 21 พ.ย. 62

 

สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (National Health Insurance Administration, NHI) แถลงว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา NHI เป็นตัวแทนจากไต้หวันได้เดินทางไปเข้าร่วมการประกวด eASIA Awards 2019 รอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะสามารถคว้าเหรียญเงิน ในด้าน “การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาครัฐ” (Digital Transformation (Public Sector)) ด้วยผลงานภายใต้โครงการ “การประยุกต์ใช้ระบบ MediCloud ในการบริหารข้อมูลการประกันสุขภาพแห่งชาติ” (Innovative Application of National Health Insurance MediCloud System) เพื่อส่งเสริมให้ศักยภาพการแพทย์ในยุคดิจิทัลของไต้หวัน ให้ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติอย่างภาคภูมิอีกครั้ง


 

NHI แถลงว่า โครงการนี้เคยคว้ารางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม ประเภทข้อมูลภาครัฐแบบเปิด ในรางวัลด้าน “นวัตกรรมการบริการแบบดิจิทัล” ที่สมาคมพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation Association, DTA) จัดขึ้น และได้รับการชักชวนจากสมาคมฯ ในการเข้าร่วมการประกวด eASIA Awards 2019 ในครั้งนี้ด้วย


 

รางวัล eASIA Awards 2019 เป็นการแข่งขันครั้งสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำ 2 ปีต่อครั้ง ของคณะกรรมาธิการด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ของประเทศสมาชิกและเขตเศรษฐกิจของ AFACT โดยในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกของ AFACT มี 20 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เป็นต้น โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้ มีทั้งหมด 11 ทีม ที่มาจากไต้หวัน ไทย อิหร่านและบังกลาเทศ รวม 4 ประเทศ

 

 

NHI ส่งโครงการดังกล่าวเข้าร่วมการประกวด และเป็นเพียงทีมเดียวที่ใช้หัวข้อการบริหารด้านการแพทย์ในการส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันในปีนี้ ส่วนมากเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการค้า อย่างไรก็ตาม NHI สามารถผ่านการคัดเลือกอันดุเดือดได้สำเร็จ ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจากเหล่าคณะกรรมการ จนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 พ.ย. ณ กรุงเทพมหานครฯ


 

ในการแข่งขันในครั้งนี้ นายหลี่ปั๋วจาง ผู้อำนวยการ NHI ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ NHI เดินทางไปเข้าร่วมด้วยตนเอง โดยได้นำแผ่นพับที่เกี่ยวข้องกับระบบค้นหาข้อมูลการดูแลสุขภาพ ในรูปแบบคลาวด์ และ คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพ ฉบับภาษาไทย ไปแจกจ่ายภายในงาน หลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีสมาชิกชาวเยอรมนีและอิหร่าน เข้ามาพูดคุยสอบถามผอ. หลี่ฯ ว่า ทาง NHI ใช้วิธีใด ในการทำให้บรรดาแพทย์ยินยอมที่จะร่วมแบ่งปันข้อมูลและภาพถ่ายทางการแพทย์ที่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะ จึงทำให้นานาประเทศรู้สึกประทับใจต่อระบบของ NHI เป็นอย่างมาก ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายด้านการตลาด ในการส่งเสริมการประกันสุขภาพของไต้หวันให้เผยแพร่สู่เวทีนานาชาติ


 

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของระบบประกันสุขภาพ อันถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการแพทย์ของไต้หวัน ให้เป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศทั่วโลก และเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เพื่อให้ระบบประกันสุขภาพอันโดดเด่นของไต้หวัน กลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ ในการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านนโยบายการดูแลทางการแพทย์ ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกต่อไป