:::

NCHU ร่วมลงนามความตกลงกับผู้ประกอบการไทย เพื่อแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีเกษตรระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. NCHU Gloria และฟ้าประทานฟาร์ม ร่วมลงนามในความตกลงระหว่างกัน โดยมีดร. ถงเจิ้นหยวน (กลาง) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันในประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน (ภาพจาก CNA)

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. NCHU Gloria และฟ้าประทานฟาร์ม ร่วมลงนามในความตกลงระหว่างกัน โดยมีดร. ถงเจิ้นหยวน (กลาง) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันในประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน (ภาพจาก CNA)

NCHU วันที่ 25 .. 62

 

พันธมิตรความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและอุตสาหกรรมนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยจงซิง (NCHU Global Research & Industry Alliance, NCHU Gloria) และฟ้าประทานฟาร์ม (Faprathan Farm) ได้ร่วมลงนามในความตกลงระหว่างกัน เมื่อวันที่ 24 .ที่ผ่านมา ที่กรุงเทพมหานครฯ โดยในอนาคต ไทยมีแผนการที่จะนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช  ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชของไต้หวัน เป็นต้น รวมถึงจะมีการขอคำชี้แนะ ด้านเทคโนโลยีควบคุมการเพาะปลูกอย่างมืออาชีพจากไต้หวัน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้กับฟ้าประทานฟาร์ม และขยายขีดความสามารถในการตีตลาดเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยเมล็ดพันธุ์ และวัสดุทางการเกษตรคุณภาพของไต้หวัน ตามเป้าหมายในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน


 

ภายใต้การชักชวนของดรถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันในประเทศไทย NCHU Gloria ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่ในฟ้าประทานฟาร์ม ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายต่างได้ร่วมกันวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมาเป็นเวลาหลายเดือน ก่อนที่เมื่อวันที่ 24 .ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายจะได้ลงนามในความตกลงระหว่างกัน โดยมีดรถงเจิ้นหยวน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย


 

ผู้แทนถงฯ กล่าวปราศรัยในพิธีลงนามว่า ความตกลงที่ร่วมลงนาม ระหว่าง NCHU Gloria และฟ้าประทานฟาร์มในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันตลอดจน เป็นการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานภาคเอกชนในไต้หวัน – ไทย โดยไต้หวันมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตร และการบ่มเพาะบุคลากร ส่วนไทยมีจุดเด่นด้านสภาพแวดล้อมการผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ ของความร่วมมือด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ระหว่างกัน


 

ฟ้าประทานฟาร์มตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ โดยพื้นที่บางส่วน ถูกใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร คุณลักขณา นะวิโรจน์ เจ้าของฟ้าประทานฟาร์ม ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสของเดอะมอลล์กรุ๊ป (The Mall Group) เป็นผู้ที่รับผิดชอบควบคุมและส่งเสริมการปฏิบัติการในแผนกอาหาร โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ทางฟาร์มฯ เพาะปลูกนั้น ได้ใช้ช่องทางการตลาดของเดอะมอลล์ที่มีอยู่มากกว่า 10 สาขาในการจำหน่าย จนไม่เพียงพอต่อความต้องการทางการตลาดเลยทีเดียว ดังนั้นจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะประสานความร่วมมือกับไต้หวัน เพื่อเร่งปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงในด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย


 

นายสวีซินหง ประธานกรรมการบริหาร NCHU Gloria กล่าวว่า จากการบูรณาการของทางกลุ่ม คาดว่าจะสามารถจัดสรรประเภทเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ให้กับฟ้าประทานฟาร์มได้ ประกอบกับ NCHU มีเทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่ผ่านการพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์มายาวนานนับร้อยปี รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุทางการเกษตรในไต้หวันเป็นอย่างดี  จึงมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และให้คำชี้แนะเกี่ยวกับ การพัฒนาด้านการเกษตรกับทางฟาร์มได้เป็นอย่างดี