:::

ปธน.ไช่ฯ ให้การต้อนรับ “Mr. James W. Oxford ประธานสมาคม AMVETS และคณะตัวแทนฯ”

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้การต้อนรับ Mr. James W. Oxford (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกา และคณะตัวแทนสหรัฐฯ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้การต้อนรับ Mr. James W. Oxford (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกา และคณะตัวแทนสหรัฐฯ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 27 .. 62

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 .ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ให้การต้อนรับ Mr. James W. Oxford ประธานสมาคมทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกา และคณะตัวแทนฯ (American Veterans, AMVETS) พร้อมกล่าวปราศรัยว่า วิธีการสร้างหลักประกันทางสันติภาพและเสถียรภาพ ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกที่ดีที่สุด คือการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐ ซึ่งทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันปกป้อง ประชาธิปไตยและเสรีภาพร่วมกัน อย่างเต็มกำลัง คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ให้เกิดความแนบแน่นยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลและคุ้มครองสวัสดิการ เพื่อมอบความเป็นอยู่ที่มีหลักประกันและมีเกียรติ ให้กับบรรดาทหารผ่านศึก


 

ปธน.ไช่ฯ เผยว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทาง AMVETS ได้จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมฯ ซึ่งปธน.ไช่ฯ รู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมแสดงปาฐกถา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดที่เห็นพ้องกัน ในการยึดมั่นค่านิยมประชาธิปไตยและเสรีภาพ โดยปธน.ไช่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ ขอบคุณ AMVETS ที่ได้ให้การสนับสนุน ภายใต้แนวคิดที่มีร่วมกันมาโดยตลอด และขอบคุณที่ทาง AMVETS ได้ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการผ่านมติเห็นชอบในญัตติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐฯ เร่งจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อยกระดับแสนยานุภาพในการป้องกันประเทศให้กับไต้หวัน ตลอดจนได้ส่งจดหมายเชิญให้ไต้หวัน ส่งตัวแทนคณะกรรมการกิจการทหารผ่านศึก (Verterans Affiars Council, VAC) เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจำปีอีกด้วยปธน.ไช่ฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของประธาน James W. Oxford ได้ส่งเสริมให้คกก.ทหารผ่านศึกของไต้หวัน สามารถประสานความร่วมมืออันใกล้ชิด กับทาง AMVETS อย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลและคุ้มครองสวัสดิการ เพื่อมอบความเป็นอยู่ที่มีหลักประกันและมีเกียรติ ให้กับบรรดาทหารผ่านศึก


 

ท้ายสุด ปธน.ไช่ฯ แสดงความคิดเห็นว่า หากความเป็นอยู่ของบรรดาทหารผ่านศึก มีหลักประกันที่สมบูรณ์ ก็จะเป็นการส่งเสริมให้นายทหาร สามารถแสดงศักยภาพในการปกป้องประเทศ โดยไร้ซึ่งความกังวล อันจะก่อให้เกิดพลังการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการรักษาสันติภาพ และธำรงไว้ซึ่งค่านิยมประชาธิปไตยและเสรีภาพสืบต่อไป