:::

กิจกรรมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Taiwan excellence ครั้งที่ 28 กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ย.

นายเฉินเจี้ยนเหริน รองปธน. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Taiwan excellence ประจำปี 2019 (ภาพจากทำเนียบปธน.)

นายเฉินเจี้ยนเหริน รองปธน. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Taiwan excellence ประจำปี 2019 (ภาพจากทำเนียบปธน.)

กระทรวงเศรษฐการ วันที่ 28 พ.ย. 62

 

เพื่อแสดงการยกย่องชื่นชมต่อผู้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมไต้หวัน (Taiwan excellence) ประจำปีนี้ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 พ.ย. ทางเจ้าภาพได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Taiwan excellence ขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าหนานกั่ง อาคาร 2 ซึ่งนอกจากจะให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการการันตีแล้ว ยังได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง” (Gold Quality Award) และ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” (Silver Quality Award) ซึ่งเป็นรางวัลเกียติยศสูงสุดอีกด้วย โดยมีนายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นผู้มอบรางวัล และมีเหล่าคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ประจำไต้หวัน และตัวแทนจากภาคธุรกิจ เดินทางมาเข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลอง ช่วงเวลาอันทรงเกียรติ ของวงการอุตสาหกรรมของไต้หวันร่วมกับผู้ได้รับรางวัลด้วย ซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลและแขกที่มาเข้าร่วมงานมีจำนวนรวมกว่า 400 คนเลยทีเดียว


 

ทั้งนี้ กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน (MOEA) แถลงว่า ในปีนี้มีการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมไต้หวันทั้งหมด 418 รายการ ให้แก่ผู้ประกอบการรวม 240 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในช่วงหลายปีมานี้ อุตสาหกรรมในประเทศได้มุ่งพัฒนาไปในทิศทางของเทคโนโลยี AI อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) และพลังงานสีเขียว โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลกว่าร้อยละ 70 ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากอุตสาหรกรรมที่อยู่ภายใต้ “โครงการอุตสาหกรรมนวัตกรรม 5 + 2” ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เครื่องจักรกลอัจฉริยะ หรือการแพทย์ชีวภาพ ต่างสะท้อนให้เห็นถึงข้อได้เปรียบในศักยภาพการแข่งขันของไต้หวัน และคุณค่าของนวัตกรรมในการดำเนินชีวิตของมวลมนุษย์


 

ทั้งนี้ MOEA เผยว่า เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไต้หวัน ทางกระทรวงฯ จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดรางวัล Taiwan excellence ขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปีค.ศ. 1993 ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ของวงการอุตสาหกรรมไต้หวัน โดยในทุกปีได้มีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน โดยคัดเลือกจากเกณฑ์การประเมิน 5 ประการ อันได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ คุณภาพ การตลาดและการผลิตในไต้หวัน โดยจำเป็นต้องผ่านขั้นตอน การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ประกอบการ การประเมินข้อมูลในรูปแบบเอกสาร การลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ควรค่าแก่การได้รับรางวัล Taiwan excellence ประจำปีไปครอง


 

ท้ายสุด MOEA ชี้ว่า กรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จะส่งเสริมให้เครื่องหมาย Taiwan excellence เป็นแบรนด์หลักร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว ของวงการอุตสาหกรรมไต้หวันต่อไป เพื่อยกระดับชื่อเสียงผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมไต้หวัน ให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ ผ่านการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงจิตวิญญาณของแบรนด์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรมไต้หวัน โลกมหัศจรรย์” (Taiwan Excellence, Everyday Excellence)