:::

III นำคณะผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศไต้หวัน ไปจัดเวิร์คช็อปในประเทศไทย

สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน (III) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน

สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน (III) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน "Smart Manufacturing Ideas for Industry Transformation & Taiwan Smart Application Workshop 2019" ขึ้นที่กทม. เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไต้หวันในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีโอกาสพบกับคู่ค้าในประเทศไทย และสามารถเข้าสู่ตลาดไทยได้ (ภาพโดย III)

III วันที่ 22 .. 2019
 

เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการบริการสารสนเทศของไต้หวัน ให้สามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจ เข้าสู่ยุคแห่งดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของไทย กรมอุตสาหกรรมไต้หวันได้มอบหมายให้สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน (III) นำคณะผู้ประกอบการไต้หวันรวม 6 ราย เดินทางไปประเทศไทยเพื่อร่วมกับร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดงาน  "Smart Manufacturing Ideas for Industry Transformation & Taiwan Smart Application Workshop 2019" ขึ้นที่ กทม. และขอนแก่น ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ประกอบการไทยมากกว่า 100 ราย ให้เดินทางมาเข้าร่วมงาน


 

เพื่อดำเนินตามนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา III ได้มีการติดต่อและสร้างความร่วมมือกับสมาคมทางการค้าของไทย ผ่านการจัดงานสัมมนาทางอุตสาหกรรมระหว่างไทย-ไต้หวัน อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไต้หวัน ได้มีโอกาสขยายตลาดเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งในชั้นนี้ได้ประสบความสำเร็จในการช่วยให้บริษัท GSS และ interinfo สามารถหาคู่ค้าในประเทศไทยได้สำเร็จ พร้อมกับได้รับคำสั่งซื้อแล้ว

 

การผลักดันการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ตามโครงการไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย ทำให้เกิดโอกาสทางการค้าขึ้นไม่น้อย ทำให้ในปีนี้ Regional Industry Service Division ของ III จึงได้นำคณะผู้แทนการค้าจากไต้หวัน ในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Smart Manufacturing และ Smart City จำนวน ราย ได้แก่ และ interinfo, AsiaAnalytics, New Era AI Robotic, NADI System, GSS และ EUP ไปจัดงาน "Smart Manufacturing Ideas for Industry Transformation & Taiwan Smart Application Workshop" ขึ้นที่กทมและขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารเทศของไทย ได้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีด้าน Smart Application ของไต้หวันมากขึ้น และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ไต้หวันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อันจะช่วยหนุนให้ผู้ประกอบการไต้หวัน สามารถเข้าสู่ตลาดไทยได้ง่ายขึ้น


 

โดยเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นทั้งสองครั้ง สามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการไทยเดินทางมาเข้าร่วมนับร้อยราย ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการชื่อดังของไทยอย่าง 3BB กลุ่ม ช.ทวี สบายเทคโนโลยี พรีไซดิจิตอลอีโคโนมี่ (PDE) และซีนเนอร์ยี่เทคโนโลยี ต่างก็เดินทางมาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 


 

นอกจากนี้ III ยังได้นำคณะไปเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2019"  ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ของไทยเป็นผู้จัดงานด้วย เพื่อยกระดับแบรนด์ไต้หวันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการไต้หวัน สามารถเข้าสู่ตลาดไทยได้สะดวกขึ้น