:::

ไต้หวัน – สหรัฐฯ จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดลอมไต้หวัน – สหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม ณ กรุงเทพมหานครฯ (ภาพจากทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดลอมไต้หวัน – สหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม ณ กรุงเทพมหานครฯ (ภาพจากทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ .. 62

 

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) ร่วมผลักดัน “โครงการหุ้นส่วนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” (International Environmental Partnership, IEP) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้มีกำหนดการจัดการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (2019 International E-Waste Management Network Workshop) ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม ณ กรุงเทพมหานคร


 

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ที่เป็นทั้งตัวแทนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 50 คน จาก ประเทศหุ้นส่วน โดยได้ผนวกประเด็นในการประชุมฯ เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ การประสานความร่วมมือด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการขยะรีไซเคิล และเทคโนโลยีใหม่ของแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ข้อมูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ


 

ทั้งนี้ ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แถลงว่า ในปีนี้ทางทบวงฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ส่งคณะตัวแทน ที่ประกอบด้วย บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศหลายคน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจด้านรีไซเคิล เป็นต้น ซึ่งนำคณะโดยนายเหยียนสวี่หมิง เลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนรีไซเคิล ทบวงสิ่งแวดล้อม โดยนายเหยียนสวี่หมิงเปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ มีส่วนช่วยในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์ ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์


 

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบุว่า นโยบายการจัดการทรัพยากรในรูปแบบรีไซเคิล ที่ประสบความสำเร็จของไต้หวัน ได้กลายเป็นต้นแบบของ การจัดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องในหลายประเทศ การประชุมที่จัดขึ้นใน กทม.ครั้งนี้ ไต้หวันต้องการจะเผยแพร่ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ ด้านระบบการจัดการทรัพยากร ในรูปแบบรีไซเคิล ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมแบ่งปันนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ในวงการอุตสาหกรรมของไต้หวัน เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติสืบไป