:::

CPC ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาในประเทศอินเดีย

เมื่อค่ำวันที่ 2 ธ.ค. นายหลี่ซุ่นชิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CPC กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาในประเทศอินเดีย (ภาพจาก CNA)

เมื่อค่ำวันที่ 2 ธ.ค. นายหลี่ซุ่นชิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CPC กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาในประเทศอินเดีย (ภาพจาก CNA)

CPC วันที่ .. 62

 

เมื่อค่ำวันที่ .บริษัทไชน่าปิโตรเลียม (CPC) รัฐวิสาหกิจของไต้หวัน ได้ทำ “พิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาบริษัท CPC ประจำประเทศอินเดีย ” ณ กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย พร้อมประกาศเปิดตัว สำนักงานสาขาประจำประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการ โดยบริษัท CPC เล็งเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาของตลาดอินเดียเป็นอย่างมาก คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งสำนักงานสาขาในอินเดีย จะสามารถคว้าโอกาสการลงทุน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศอินเดียได้อย่างทันท่วงที และยังสอดรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ด้านการขยายเขตเศรษฐกิจและการค้าใหม่ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่หลากหลายในต่างประเทศ


 

พิธีเปิดป้ายที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ .มีนายหลี่ซุ่นชิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CPC เป็นประธานในพิธี โดยมีนายเถียนจงกวง ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันในประเทศอินเดีย ตัวแทนสำนักงาน TAITRA ในประเทศอินเดีย และตัวแทนบริษัท Indian Oil Corporation Limited (IOCL) รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติมากมาย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยนายหลี่ซุ่นชินกล่าวว่า เพื่อขานรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทาง CPC จะเร่งพัฒนาในเชิงลึกต่อไป ด้วยการขยายกิจการที่เกี่ยวข้องของ CPC ในประเทศอินเดีย ผ่านการก่อตั้งสำนักงานสาขาในครั้งนี้


 

โดย CPC ชี้แจงว่า อินเดียมีประชากรจำนวนมหาศาล และมีอายุเฉลี่ยเพียง 27 ปีเท่านั้น ตลาดแรงงานจึงมีความพร้อมสมบูรณ์ ซึ่งนับตั้งแต่ที่ นายนเรนทระ โมที ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอินเดียเป็นต้นมา ได้เร่งผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญๆ อาทิ “โครงการผลิตในอินเดีย” (Make in India) “โครงการดิจิทัลอินเดีย” (Digital India) และ “โครงการทักษะอินเดีย” (Skill India) และยังได้เร่งส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ อาทิ การวางระบบจัดเก็บภาษี และสภาพแวดล้อมการค้าและเศรษฐกิจ ยกระดับความสมัครใจในการร่วมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้นในปี 2018 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของอินเดีย จึงมียอดสูงถึง 42,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 10 ของโลก


 

สำนักงานสาขาในอินเดียของ CPC ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลี ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งจาก กรมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทของอินเดีย (Registrar of Companies, ROC) เมื่อวันที่ 19 .ที่ผ่านมา โดยทาง CPC ได้ส่งตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปประจำการ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานในสำนักงานสาขาดังกล่าว พร้อมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายและกฎหมายการลงทุนในพื้นที่ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมโครงการลงทุน และแสวงหามาตรการสิทธิพิเศษ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการในอินเดีย เพื่อสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับกิจการของ CPC ในอินเดีย ให้เกิดความมั่นคงสืบไป