:::

NCKU จัด NCKU-MU WEEK ที่มหาวิยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ-อุตสาหกรรม หลากมิติ

การจัดตั้ง MU – NCKU Joint Research Center ในมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วเสร็จลงแล้ว (ภาพจาก NCKU)

การจัดตั้ง MU – NCKU Joint Research Center ในมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วเสร็จลงแล้ว (ภาพจาก NCKU)

NCKU วันที่ 28 .. 62

 

มหาวิทยาลัยเฉิงกง (National Cheng Kung University, NCKU) แถลงว่า NCKU ได้เดินทางไปจัด NCKU – MU Week ในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 20 – 21 .ที่ผ่านมา โดยทาง NCKU ได้ติดต่อเชิญ สถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University, MU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University, KKU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University, KU) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, KMITL) ร่วมจัดการบรรยายและกิจกรรมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 28 รอบ ซึ่งในงานครั้งนี้ มีนักวิชาการระดับแนวหน้า และตัวแทนภาคอุตสาหกรรมรายสำคัญ เข้าร่วมอย่างน้อย 200 คน


 

นอกจากนี้ NCKU ยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัย MU – NCKU Joint Research Center ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีกำหนดการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 ..นี้

 

โดย NCKU ระบุว่า ประเด็นที่นำมาร่วมอภิปรายกันในการประชุม NCKU – MU Week ในครั้งนี้ ครอบคลุมถึงด้านการแพทย์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันโรคติดต่อ เทคโนโลยี AI Big Data และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้นำของ NCKU ในการส่งเสริมการร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โครงการวิจัยร่วม และพันธมิตรความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวชื่นชม NCKU ที่ได้นำพาวงการวิชาการของประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ให้มีการพัฒนารุดหน้า อย่างกระตือรือร้น และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทั้งสองสถาบัน มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากการที่ MU – NCKU Joint Research Center ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเสร็จลง เป็นสัญญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า ทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างแนบแน่น พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลยังให้คำมั่นว่า จะเร่งพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ NCKU ต่อไปอย่างเต็มที่


 

ทางด้านนายซูฮุ่ยเจิน อธิการบดี NCKU ได้แสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ขณะเดียวกันก็ได้แสดงความยินดีที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่โดดเด่น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย NCKU จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อให้ NCKU เป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพสูง ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ อธิการบดีซูฯ ยังได้กล่าวเชิญชวนมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมใน NCKU เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในการร่วมวิจัยในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร


 

NCKU เผยว่า ในปีนี้ทาง NCKU และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประสานความร่วมมือกัน ในโครงการความร่วมมือต่างๆ มากมาย ซึ่่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ขึ้น รายการ ได้แก่ การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "2019 SATU Local Chapter Workshop" เพื่อร่วมแสวงหายุทธศาสตร์รับมือกับสังคมผู้สูงวัย กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 22 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือน ต.และเมื่อช่วงปลายเดือนต.นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนักศึกษาจากมาเลเซีย เวียดนาม ได้เดินทางมาเข้าร่วม การแข่งขันนวัตกรรมการศึกษา ปี 2019 (2019 Maker Festival) ที่ไต้หวัน