:::

เอเปคจัดการประชุม APEC Automotive Dialogue ครั้งที่ 31 ขึ้น ณ กรุงไทเป

นายหลิวเวยเหลียน รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวปราศรัยในการประชุม APEC Automotive Dialogue เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจากกระทรวงเศรษฐการ)

นายหลิวเวยเหลียน รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวปราศรัยในการประชุม APEC Automotive Dialogue เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจากกระทรวงเศรษฐการ)

กระทรวงเศรษฐการ วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Economic Affairs, MOEA) แถลงว่า เอเปคได้จัดการประชุม “APEC Automotive Dialogue (AD)” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 4 – 5 .ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนานกั่ง อาคาร ในกรุงไทเป ซึ่งคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ และผู้ประกอบการรถยนต์ จากประเทศสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย แปซิฟิก (APEC) อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง รัสเซีย แคนาดา เม็กซิโก สาธารณรัฐเปรู และไต้หวัน เป็นต้น เดินทางมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมครั้งนี้


 

โดย MOEA แถลงว่า นับตั้งแต่ปีค.. 1999 เป็นต้นมา การประชุม APEC Automotive Dialogue (AD) มีกำหนดจัดขึ้นปีละ ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในไต้หวัน โดยการประชุมในลักษณะนี้ แตกต่างจากการประชุม APEC ในประเด็นอื่นๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการประชุมที่ร่วมหารือ ในกลไกการเสวนาที่เป็นรูปธรรม ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเปิดเสรี และอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคฯ


 

ทั้งนี้ MOEA ระบุว่า การประชุมครั้งนี้เริ่มต้นด้วย ประเทศสมาชิกร่วมแบ่งปันสถานการณ์การพัฒนาตลาดยานยนต์ในประเทศของตน และร่วมหารือเกี่ยวกับการปรับแก้ข้อกฎหมายและมาตรฐานยานยนต์ ผ่านมุมมองทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับและรถพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งคาดหวังว่าจะกำหนดเป็นกรอบปฏิบัติของเอเปค ในด้านรถยนต์ไร้คนขับ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปลอดภัย เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยี และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก นอกจากนี้ หลังการประชุม MOEA ยังเตรียมพาผู้เข้าร่วมการประชุม เข้าเยี่ยมชมห้องทดลองยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และทดลองโดยสารรถยนต์ไร้คนขับ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ การบริการและการบริหารจัดการของไต้หวัน