:::

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันประกาศรายชื่อคณะนักแสดง ที่ได้ร่วมแสดงในเทศกาล Festival Off d'Avignon 2020

คณะนักแสดง Contemporary Legend Theatre ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เดินทางไปจัดแสดงในเทศกาล Festival Off d'Avignon 2020 ร่วมกับอีก 3 คณะของไต้หวัน (ภาพจาก MOC)

คณะนักแสดง Contemporary Legend Theatre ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เดินทางไปจัดแสดงในเทศกาล Festival Off d'Avignon 2020 ร่วมกับอีก 3 คณะของไต้หวัน (ภาพจาก MOC)

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน วันที่ 5 ธ.ค. 62

 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Culture, MOC) แถลงว่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงในระดับสากล และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ ให้กับคณะนักแสดงของไต้หวัน และสร้างแพลตฟอร์ม ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญในแวดวงศิลปะการแสดง พร้อมทั้งประสานให้คณะนักแสดงของไต้หวันได้มีโอกาสขึ้นสู่เวทีนานาชาติ ในปีนี้จึงได้ทำการคัดเลือกคณะนักแสดง 4 กลุ่ม ให้เป็นตัวแทนของไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมจัดแสดงใน เทศกาล Festival Off d'Avignon 2020


 

หลังจาก MOC เปิดรับสมัคร ก็มีคณะนักแสดงมาร่วมสมัครทั้งหมดกว่า 31 กลุ่ม ก่อนจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 กลุ่มสุดท้าย ที่จะได้เดินทางไปจัดแสดงยังโรงละครศิลปะการแสดงอาวีญง (Theatre La Condition des Solies) โดยรายชื่อคณะฯ ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ La Cie MaxMind, HungDance และ Contemporary Legend Theatre พร้อมนี้ยังได้คัดเลือกคณะฯ สำรองไว้หนึ่งราย คือ The Tai Gu Tales Dance Theatre นอกจากนี้ คณะนักแสดง Resident Island Dance Theatre ยังได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปร่วมจัดแสดง ในศูนย์พัฒนาการแสดงและนาฏศิลป์ CDC-Les Hivernales ของฝรั่งเศสอีกด้วย


 

MOC ชี้ว่า ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ได้มีการจัดเทศกาล Festival d'Avignon ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลด้านศิลปะการแสดงที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ระดับโลก พร้อมกันนี้ ยังมีอีกเทศกาลที่กลุ่มเอกชนร่วมจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีชื่อว่า เทศกาล Festival Off d'Avignon อันเป็นเทศกาลที่เปี่ยมด้วยพลังความสดใส และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด  จึงสามารถดึงดูดผู้ชื่นชอบศิลปะการแสดง และผู้เชี่ยวชาญนับแสนคน ให้เดินทางเข้าชม จึงอาจกล่าวได้ว่าเทศกาลนี้ เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และเป็นเวทีสำคัญที่เหล่าโรงละครจะใช้ในการ พิจารณาคัดเลือกรายการการแสดง ที่จะนำไปแสดงในโรงละครแต่ละแห่งด้วย


 

“เทศกาล Festival Off d'Avignon 2020” มีกำหนดการจัดขึ้น ช่วงระหว่างวันที่ 3 – 26 กรกฎาคม  2020 โดยคณะนักแสดงทั้ง 4 กลุ่มของไต้หวัน จะเดินทางไปจัดการแสดง ณ โรงละครศิลปะการแสดงอาวีญง และศูนย์พัฒนาการแสดงและนาฏศิลป์ CDC-Les Hivernales อีกทั้งจะร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกับคณะนักแสดงนับพันคน ที่มาจากนานาประเทศทั่วโลก โดย MOC คาดหวังว่า ในช่วงฤดูร้อนทางภาคใต้ของฝรั่งเศสที่จะถึงนี้ คณะนักแสดงจะสามารถสำแดงพลังศิลปะอันงดงาม สร้างความประทับใจให้กับเหล่าผู้ชม และสานสัมพันธ์อันดีกับเหล่าคณะนักแสดงและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับศิลปะการแสดงของไต้หวันบนเวทีนานาชาติ นำพาประสบการณ์ในการแสดงในต่างประเทศ กลับมาสู่มาตุภูมิด้วย