:::

ธุรกิจดูแลสุขภาพของไต้หวัน ได้รับความสนใจจากไทยและมาเลเซีย อย่างล้นหลาม

การบรรยายและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ณ กรุงเทพฯ ดำเนินไปอย่างคึกคัก (ภาพจาก TAITRA)

การบรรยายและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ณ กรุงเทพฯ ดำเนินไปอย่างคึกคัก (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในไทยและมาเลเซีย มีพัฒนาการขึ้นอย่างรุดหน้า ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในไต้หวัน ให้สามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ TAITRA จึงได้จัดคณะขยายโอกาสทางอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไต้หวัน สู่มาเลเซียและไทย ปี 2019 ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของกรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันโดยมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย และกรุงเทพฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 .ที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมคณะฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์และธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลการให้บริการ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณภาพของไต้หวัน ไปเผยแพร่ต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจในมาเลเซียและไทย ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


 

โดย TAITRA ชี้ว่า สมาชิกคณะฯ ในครั้งนี้ ได้นำเสนอการบริการด้านการแพทย์ของไต้หวัน ผ่านการจัดการบรรยายและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งบรรดาสมาชิกในคณะฯ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า ผู้ซื้อที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ในครั้งนี้ มีความสนใจต่อการแพทย์ไต้หวันเกินความคาดหมาย โดยในจำนวนนี้ มีผู้สนใจหลายราย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเหล่าคณะฯ พร้อมนี้ ยังพบว่า มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์และการค้าระหว่างประเทศหลายราย สนใจในการประสานและส่งต่อความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม  ซึ่งได้แสดงความสนใจจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

 

 

ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเป็นแห่งแรก โดยมีการจัดการบรรยายและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจขึ้น เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งได้ดึงดูดผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการดูแลสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กว่า 67 บริษัท ให้เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน กาเจรจาระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย เป็นไปอย่างคึกคัก และมีการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 60 รอบ ซึ่งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กล่าวว่า ไต้หวันมีชื่อเสียงในด้านการบริการทางการแพทย์ในระดับโลก โดยมีเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีความปลอดภัย จากการได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ของมิตรสหายและลูกค้า ที่เคยใช้บริการทางการแพทย์ในไต้หวัน ทำให้เกิดความต้องการที่จะทำความเข้าใจกับการแพทย์ของไต้หวันให้มากขึ้น จึงเดินทางมาเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ พร้อมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


 

ส่วนการบรรยายรอบที่ ได้เดินทางไปจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมอินเตอร์คอนทิเนนทัล (Intercontinental Convention Center) ในประเทศไทย ซึ่งได้ดึงดูดผู้ประกอบการกว่า 75 บริษัทมาเข้าร่วม โดยในจำนวนนี้ มีทั้งบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทยจำกัด (DKSH (Thailand) Limited) บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (T.C. Pharmaceutical Industries) บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (National Healthcare Systems Co., Ltd.) โดยมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวม 42 รอบ ในจำนวนนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาที่ไต้หวันเป็นผู้วิจัยและผลิต ได้รับความนิยมจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้สินค้าเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปทดลอง และคาดหวังว่า จะทดลองรับประทานให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ก่อนจะลงทุนอย่างจริงจังต่อไป


 

นอกจากนี้ TAITRA ยังเผยว่า รัฐบาลไทยได้เร่งส่งเสริมให้ประเทศไทย กลายเป็น “ศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์แห่งเอเชีย” ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยอาศัยจุดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ ในขณะที่มาเลเซียก็เคยติดอันดับ ในการจัดอันดับประเทศการบริการทางแพทย์ที่ดีที่สุดของโลก ของนิตยสาร Global Health ของสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ปีติดต่อกัน หากแต่การให้บริการทางการแพทย์ในระดับสูง และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยของไต้หวัน ก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในประเทศทั้งสองอย่างล้นหลาม จึงอาจกล่าวได้ว่า ทั้งมาเลเซียและไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ที่ผู้ประกอบการไต้หวันไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง