:::

ผลสัมฤทธิ์ทางภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้า ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. กต.ไต้หวันรายงานผลสัมฤทธิ์ทางภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้า ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ (ภาพจาก MOFA)

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. กต.ไต้หวันรายงานผลสัมฤทธิ์ทางภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้า ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ (ภาพจาก MOFA)

MOFA วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ และพลังจากภายในประเทศ ส่งผลให้ภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้าในไตรมาสที่ ของปีนี้ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย การคว้าโอกาสทางการค้าในต่างประเทศ และกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไต้หวัน ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันในเชิงลึก ช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวัน สร้างฐานธุรกิจในต่างแดน ตลอดจนส่งเสริมการร่วมลงนาม ในความตกลงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ หลายรายการ เป็นต้น


 

ในด้านการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐการ และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน โดยในไตรมาสที่ นี้ ยอดสั่งซื้อสินค้าไต้หวันของนักธุรกิจต่างชาติ มีมูลค่าสูงถึง 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ไหลเข้าสู่ไต้หวันกว่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในจำนวนนี้ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในเมืองแอตแลนตา และในเมืองอื่นๆ รวม 10 แห่ง ต่างร่วมส่งเสริมให้มีการสั่งซื้อสินค้าจากไต้หวัน ซึ่งสร้างเม็ดเงินทางการค้ากว่าสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนสำนักงานตัวแทนไต้หวันในสิงคโปร์และในญี่ปุ่น ได้เร่งผลักดันให้นักลงทุนต่างชาติ เข้ามาลงทุนในไต้หวัน ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศ ไหลเข้าไต้หวันมากกว่าสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯ


 

ทั้งนี้ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ จะเร่งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภาครัฐต่อไป ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐฝ่ายเศรษฐกิจ การค้าและผู้นำภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญๆ ของนานาประเทศกว่าพันครั้ง และได้วางแผนให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจและการค้า แลกเปลี่ยนการไปเยือนระหว่างกัน ร่วม 150 ครั้ง โดยเฉพาะสำนักงานตัวแทนไต้หวันในสาธารณรัฐเฮติ เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์ลูเซีย ประสบความสำเร็จในการวางแผน “การเดินทางแห่งเสรีภาพและประชาธิปไตยอันยั่งยืน” ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศพันธมิตร ในแถบทะเลแคริบเบียนในเชิงลึก


 

นอกจากนี้ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ยังมีบทบาทในการส่งเสริมให้ ไต้หวันร่วมลงนามใน ความตกลงทางเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศ อาทิ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในสาธารณรัฐฟิจิ ได้ส่งเสริมให้ไต้หวัน – ฟิจิร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยอุตสาหกรรมการประมงระหว่างกัน สำนักงานตัวแทนไต้หวันในเนเธอร์แลนด์ เร่งผลักดันให้เกิดการร่วมลงนาม MOU ด้านเทคโนโลยี ระหว่างไต้หวัน – เนเธอร์แลนด์ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในฝรั่งเศส ได้กระตุ้นให้ไต้หวัน – ฝรั่งเศส ร่วมลงนามความตกลงร่วมมือด้านนวัตกรรมการเงิน (FinTech) ส่วนสำนักงานตัวแทนไต้หวันในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ได้ส่งเสริมให้เกิดการร่วมลงนาม “ความตกลงร่วมมือด้านเศรษฐกิจการคลัง” ระหว่างกัน เป็นต้น

 

 

จากการที่อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะของไต้หวัน มีพัฒนาการที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว แนวโน้มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะ เริ่มเผยให้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ ความร่วมมือและแลกเปลี่ยน ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคี ช่วยยกระดับพลังสนับสนุนไต้หวัน ของมิตรประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเร่งกำชับ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆที่ประจำการอยู่ในต่างประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยึดมั่นในแนวคิดสร้างสรรค์ แสวงหาโอกาสความร่วมมือที่มีศักยภาพ ขยายพลังทางเศรษฐกิจการค้า ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพของไต้หวัน ก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างเต็มภาคภูมิ