:::

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ปธน. และรอง ปธน. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สมัยที่ 15

รายชื่อและโฉมหน้าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. และรอง ปธน. สมัยที่ 15 มีดังนี้ จากซ้ายไปขวา นางสาวไช่อิงเหวิน นายหานกั๋วอวี๋ และนายซ่งฉู๋อวี๋ (ภาพจาก CNA)

รายชื่อและโฉมหน้าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. และรอง ปธน. สมัยที่ 15 มีดังนี้ จากซ้ายไปขวา นางสาวไช่อิงเหวิน นายหานกั๋วอวี๋ และนายซ่งฉู๋อวี๋ (ภาพจาก CNA)

CEC วันที่ 11 .. 62

 

เมื่อวันที่ 11 .คณะกรรมการกลางการเลือกตั้งไต้หวัน (Central Election Commission, CEC) แถลงว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันสมัยที่ 15 ใกล้เข้ามาทุกขณะ ซึ่งภายในเดือนธันวาคมปีนี้ จะมีการจัดแถลงนโยบายทางโทรทัศน์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธนทั้งหมด รอบ และอีก รอบ สำหรับการแถลงนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งรอง ปธนซึ่งในทุกรอบ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และเว็บไซต์ CEC จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมตามกำหนดเวลา


 

ทั้งนี้ CEC ระบุว่า การแถลงนโยบายทางโทรทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธนทั้ง รอบ มีดังต่อไปนี้ เวลา 19:00 ของวันที่ 18 .จะทำการถ่ายทอดสด ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ CTS ช่วงบ่ายเวลา 14:00 ของวันที่ 25 .จะทำการถ่ายทอดสด ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ CTV และในเวลา 19:00 ของเดียวกันนี้ จะทำการถ่ายทอดสด ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ TTV ส่วนการแถลงนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งรอง ปธนมีกำหนดการถ่ายทอดสด ในวันที่ 20 .เวลา 19:00 ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ TTV


 

โดย CEC เผยว่า ไฟล์วิดีโอการแถลงนโยบายทางโทรทัศน์ของผู้สมัครแต่ละคน จะถูกบันทึกไว้บนเว็บไซต์ CEC เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมได้ตลอดเวลา


 

นอกจากนี้ CEC ชี้แจงว่า ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การแถลงนโยบายทางโทรทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ควรจัดขึ้นทั้งหมด รอบ โดยแบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. 3 รอบ และผู้สมัครรับเลือกตั้งรอง ปธน. 1 รอบ ในแต่ละรอบ กำหนดให้ผู้สมัครฯ แถลงนโยบายได้คนละ 30 นาที แบ่งเป็น ช่วง ช่วงละ 10 นาที


 

CEC ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา โดยที่ประชุม ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธนและรอง ปธนสมัยที่ 15 และได้ทำการจับสลากหมายเลขผู้สมัครในครั้งนี้ เมื่อวันที่ .ซึ่งนางสาวไช่อิงเหวินและนายไล่ชิงเต๋อ ตัวแทนพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) จับได้หมายเลข นายหานกั๋วอวี๋และนายจางซ่านเจิ้ง ตัวแทนพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) จับได้หมายเลข ส่วนนายซ่งฉู่อวี๋และนางอวี๋เซียง ตัวแทนพรรคพีเพิลเฟิรสต์ ( PFP) จับได้หมายเลข โดยการเลือกตั้ง ปธน.และรอง ปธนสมัยที่ 15 ของไต้หวัน มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม ปี 2020 และในวันเดียวกันนี้ ยังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติไต้หวัน สมัยที่ 10 ควบคู่ไปด้วย