:::

CCU เปิดสำนักงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ประจำประเทศไทย

นายสวีซิงชิ่ง (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี CCU และดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง CCU ประจำประเทศไทย (ภาพจาก CCU)

นายสวีซิงชิ่ง (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี CCU และดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง CCU ประจำประเทศไทย (ภาพจาก CCU)

CCU วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .มหาวิทยาลัยเหวินฮั่ว (Chinese Culture University, CCU) แถลงว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเหวินฮั่ว (School of Continuing Education) ได้มุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับองค์กรการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย อย่างกระตือรือร้น เพื่อขานรับ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันซึ่งเมื่อวันที่ ..ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเหวินฮั่ว ได้ประกาศเปิดตัวสำนักงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ประจำประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยนายสวีซิงชิ่ง อธิการบดี CCU ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ CCU ซึ่งมีนายสวี่ฮุ่ยฟง ผอ.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง CCU ร่วมเดินทางไปทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานฯ ดังกล่าว ที่กรุงเทพมหานคร


 

ทั้งนี้ CCU แถลงว่า ทาง CCU ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University, SSRU) และลงนามความตกลงว่าด้วย ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) กับสถาบันสอนภาษา Follow Me Chinese Language Center ภายใต้การเป็นสักขีพยานของดรถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน – ไทย อย่างเป็นทางการ


 

โดย CCU ก่อตั้งขึ้นในปีค.. 1962 ปัจจุบันมีวิทยาลัย 12 แห่ง โดยมีคณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 60 คณะ ปริญญาโท 43 คณะ และปริญญาเอกอีก 12 คณะ และเพื่อตอบสนองความต้องการ ด้านการเรียนรู้ของประชาชน จึงได้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องขึ้นในปีค.. 1971 เพื่อส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต


 

นอกจากนี้ CCU แถลงว่า ทางสถาบันได้ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดตั้งหลักสูตร Dual-degree ในสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท กับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างกัน เป็นต้น หลังจากมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในไทยแล้ว ทาง CCU จะทยอยจัดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้น เพื่อเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจ โดยจะนำเอาประสบการณ์การผลักดันหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในไต้หวัน ที่ทางศูนย์ฯ ได้สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปี นับตั้งแต่ปีค.. 1971 มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนของภาคประชาชน ระหว่างทั้งสองฝ่าย ให้เกิดความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น โดยจะเร่งทำความเข้าใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของภาคประชาชน ระหว่างไต้หวัน – ไทย ในเชิงลึก และเป็นการปูพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้เกิดความแข็งแกร่งและมั่นคงยืนยาวสืบไป


 

CCU ยังเผยว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ นักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน ที่เดินทางท่องเที่ยวไปเยือนประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนักลงทุนชาวไต้หวัน ทยอยลงทุนและวางฐานธุรกิจในไทย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” และสงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ จึงส่งผลให้กระแสการเรียนภาษาจีนในไทย ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ และภาคภาษาจีนบางส่วน ดังนั้นจึงมีความต้องการด้านบุคลากรผู้สอนภาษาจีนเป็นจำนวนมาก ศูนย์การศึกษาภาษาจีน (The Mandarin Learning Center, MLC) ภายใต้ความดูแลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง CCU ได้เปิดให้บริการการเรียนการสอนแก่ชาวต่างชาติในไต้หวัน มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ให้คำมั่นว่าจะช่วยสนับสนุนสถาบันสอนภาษา Follow Me Chinese Language Center ในการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนที่ไทย ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การจัดส่งคณะอาจารย์ชาวไต้หวัน เดินทางไปจัดการฝึกอบรม ให้คำแนะนำในการวางหลักสูตรภาษาจีน และชี้แนะด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ในประเทศไทย พร้อมนี้ ยังส่งเสริมให้จัดหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ควบคู่กัน และร่วมกันโปรโมทการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFLของไต้หวัน ตลอดจนจัดหลักสูตรภาษาจีน สำหรับพนักงานในบริษัท ของนักธุรกิจชาวไต้หวันในไทยอีกด้วย