:::

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเจียหนาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านจิตเวชแบบข้ามประเทศ ข้ามวัฒนธรรม ด้วยการจัดการฝึกอบรมบุคลากรการแพทย์ชาวไทย

บุคลากรการแพทย์ชาวไทยและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเจียหนาน ถ่ายภาพร่วมกัน หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร (ภาพจากศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเจียหนาน)

บุคลากรการแพทย์ชาวไทยและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเจียหนาน ถ่ายภาพร่วมกัน หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร (ภาพจากศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเจียหนาน)

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเจียหนาน วันที่ 11 .. 62

 

เมื่อวันที่ 12 .ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเจียหนาน (Jianan Psychiatric Center) กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ แถลงว่า ในช่วงหลายปีมานี้ รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เร่งผลักดัน “การพัฒนาบริการด้านสุขภาพจิตนานาชาติ ตามหลักนโยบายมุ่งใต้ใหม่” อย่างกระตือรือร้น โดยทางศูนย์ฟื้นฟูได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมบุคลากรการแพทย์ทางจิตเวช ตามหลักนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2019” ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 12 .เป็นต้นมา มีบุคลากรการแพทย์ชาวไทย ทั้งที่เป็นนายแพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เภลัชกร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพทย์ทางจิตเวช รวม 10 คน เดินทางมาเยือนไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม ด้านการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช เป็นเวลา เดือน ซึ่งหลักสูตรโครงการดังกล่าว ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 11 .ที่ผ่านมา


 

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเจียหนาน เผยว่า ศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช ในพื้นที่ทางภาคใต้ของไต้หวัน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงทรัพยากร ในระบบการให้บริการทางจิตเวช ในพื้นที่ทางภาคใต้ของไต้หวัน เร่งส่งเสริมการรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้บริการการดูแลอย่างครอบคลุม ในระหว่างการฝึกอบรม ทางศูนย์ฟื้นฟูฯ นอกจากจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางจิตเวชแล้ว ยังได้วางแผนให้เหล่าบุคลากรการแพทย์ชาวไทย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครไถหนาน จุดให้บริการในชุมชน หน่วยงานดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อทำความเข้าใจกับระบบการให้บริการผู้ป่วยทางจิตเวชของไต้หวัน อย่างสมบูรณ์และมีระบบ


 

โดยบุคลากรการแพทย์ชาวไทยได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกรายการ ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรม อาทิ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยปรับตัวเข้ากับชุมชนในสังคม การเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต เพื่อลบล้างความเข้าใจผิดที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช ผ่านงานเฉลิมฉลองประจำปีของศูนย์ฟื้นฟูฯ การเดินทางมาเยือนของเหล่าบุคลากรการแพทย์ชาวไทยในครั้งนี้ นอกจากได้เรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้ว ยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวในนครไถหนานอีกด้วย ซึ่งต่างกล่าวชื่นชมความสมบูรณ์พร้อมของระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และความใส่ใจในการบริหารด้านการแพทย์เฉพาะทางจิตเวชของศูนย์ฟื้นฟูฯ ของไต้หวัน และยังได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและปัญหาที่พบเห็นในระหว่างการฝึกอบรม ขณะที่บุคลากรการแพทย์ทางจิตเวชของไต้หวัน ก็ได้สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของไทย ทั้งสองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนกันอย่างคึกคัก ซึ่งนอกจากจะสอดรับกับการพัฒนาบริการด้านสุขภาพจิตนานาชาติ ตามหลักนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย