:::

จงหัวเทเลคอม และ กสท โทรคมนาคม ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ ICT ข้ามประเทศ

นายกัวสุ่ยอี้ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทจงหัวเทเลคอมและพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม ร่วมลงนาม MOU ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย (ภาพจาก CNA)

นายกัวสุ่ยอี้ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทจงหัวเทเลคอมและพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม ร่วมลงนาม MOU ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย (ภาพจาก CNA)

Chunghwa Telecom วันที่ 13 .. 62

 

เมื่อวันที่ 13 .บริษัทจงหัวเทเลคอมChunghwa Telecom Co., Ltd.รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของไต้หวัน แถลงว่า เมื่อวันที่ 13 .ที่ผ่านมา ทางจงหัวเทเลคอมและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ข้ามประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ นายกัวสุ่ยอี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทจงหัวเทเลคอม ได้เดินทางเยือนประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อร่วมลงนาม MOU กับพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CAT โดยในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน ในการบูรณาการข้อได้เปรียบทางด้านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ ICT ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของไต้หวัน ผนวกเข้ากับจุดแข็งด้านตลาดภายในประเทศของ CAT เพื่อร่วมส่งเสริมให้โซลูชัน ICT แผ่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่ในไทย อาทิ เมืองอัจฉริยะ ระบบคลาวด์ ICT การพัฒนาพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืน เป็นต้น


 

โดยจงหัวเทเลคอมเผยว่า ในปีนี้ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน คาดหวังที่จะช่วยเสริมสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับซัพพลายเชนข้ามชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศอาเซียน ก้าวสู่การเป็น “โรงงานโลก” (World Factory) ต่อไป ในช่วงการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศอาเซียน บริษัทจงหัวเทเลคอม จะเร่งประสานความร่วมมือกับ CAT โดยการส่งมอบบริการด้านการบูรณาการ ICT ที่ประสบความสำเร็จของไต้หวัน เข้าสู่ตลาดประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดจับการเคลื่อนไหวในรูปแบบอัจฉริยะ ของจงหัวเทเลคอม โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศูนย์สารสนเทศ โคมไฟถนนอัจฉริยะ และระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม เป็นต้น ผนวกเข้ากับความสามารถในการขยายช่องทางการให้บริการในพื้นที่ประเทศไทย และการขยายขอบเขตการบริการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในไทย คาดว่า ปีภายหลังจากนี้ จะมีตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) ขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างน้อย 3 - 5 แห่ง


 

นอกจากนี้ นายกัวสุ่ยอี้ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้โครงการพัฒนาโซลูชันอัจฉริยะของไต้หวัน ได้มีพัฒนาการที่รุดหน้ามาก โดยเฉพาะในด้านเมืองอัจฉริยะ และการให้บริการด้านการแพทย์อัจฉริยะ ทางจงหัวเทเลคอม จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะบูรณาการซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ICT ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของไต้หวัน ประกอบกับการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์เหล่านี้ ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมในไต้หวัน และผู้ประกอบการท้องถิ่น ในประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เพื่อร่วมกันรุกขยายตลาดเกิดใหม่ จากการร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ในโครงการความร่วมมือที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างกัน ในแวดวงอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวัน – ไทยสืบไป