:::

TWAEA เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไทย

นายหรงจี้เย่ (ซ้าย) นายกสมาคม TWAEA และรองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย หนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ร่วมแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกัน ในการประชุมครั้งนี้ (ภาพจาก TWAEA)

นายหรงจี้เย่ (ซ้าย) นายกสมาคม TWAEA และรองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย หนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ร่วมแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกัน ในการประชุมครั้งนี้ (ภาพจาก TWAEA)

TWAEA วันที่ 12 .. 62

 

เมื่อวันที่ 12 .. TWAEA (Taiwan Assessment and Evaluation Association) หน่วยงานด้านการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของไต้หวัน แถลงว่า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ONESQA Academic Conference ปี 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 .ณ กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมครั้งนี้ ทางเจ้าภาพได้เชิญนายหรงจี้เย่ (Dr. Jimmy C. Yung) นายกสมาคม TWAEA เดินทางไปเป็นแขกผู้มีเกียรติ แสดงปาฐกถาในการประชุมเสวนากลุ่มย่อย เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยนายหรงจี้เย่ได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์การศึกษาไต้หวันในปัจจุบัน และความมุ่งหวังในอนาคต พร้อมนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนและอภิปรายในเชิงลึก ระหว่างการประชุมในครั้งนี้ด้วย


 

TWAEA ระบุว่า ช่วงหลายปีมานี้ ภายใต้แนวโน้มของความร่วมมือในรูปแบบการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปีนี้ ที่จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชนหรือสมศ. (Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA) ภายใต้หัวข้อ “การประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาในศตวรรษที่ 21” (Quality Assurance for Education Quality Enhancement in the 21st Century) โดยได้เชิญตัวแทนของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เดินทางเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมอภิปรายกันในประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในปัจจุบัน


 

นอกจากนี้ นายหรงจี้เย่ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา แนวโน้มการศึกษาระดับนานาชาติ ประสบการณ์ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษา เป็นต้น ร่วมกับ Prof. T. Basaruddin ประธานเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน ( ASEAN Quality Assurance Network, AQAN) Dr. Ta Thi Thu Hien ผู้อำนวยการศูนย์รับรองคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามฮานอย (Center for Education Accreditation, Viet Nam National University Ha Noi) และนายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์ อดีตรองผู้อำนวยการ สมศซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึก ต่อไปในอนาคต