:::

รมว.ต่างประเทศไต้หวันมอบเหรียญมิตรภาพทางการทูต ให้กับรพ. คริสเตียนเจียอี้ และ นพ.เว่ยฝูเฉวียนแห่งรพ. ฉางเกิง

รมว. อู๋ฯ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผอ. เหยาฯ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) นพ.เว่ยฯ (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) ของรพ. ฉางเกิง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (ภาพจาก MOFA)

รมว. อู๋ฯ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผอ. เหยาฯ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) นพ.เว่ยฯ (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) ของรพ. ฉางเกิง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (ภาพจาก MOFA)

MOFA วันที่ 19 ธ.ค. 62

 

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบเหรียญมิตรภาพเพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการอุทิศคุณประโยชน์ทางการทูต (Friend of Foreign Service Medal Conferment Ceremony) ให้กับโรงพยาบาลคริสเตียนเจียอี้ ในที่ทำการกระทรวงฯ โดยมีนายเหยาเหวยเหริน ผู้อำนวยการรพ.ฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ นอกจากนี้ รมว. อู๋ฯ ยังได้มอบเหรียญมิตรภาพให้กับนายแพทย์เว่ยฝูเฉวียน แห่งโรงพยาบาลฉางเกิง (Chang Gung Medical Foundation) เพื่อเชิดชูเกียรติที่พวกเขาได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และได้อุทิศคุณประโยชน์ด้านการทูตเชิงการแพทย์ อย่างเต็มกำลัง

 

 

รมว.อู๋ฯ กล่าวขณะปราศรัยว่า มาตรฐานการแพทย์ของไต้หวัน อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ศักยภาพทางการแพทย์ในหลายแขนงของไต้หวัน ต่างได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก จึงอาจกล่าวได้ว่า ซอฟต์พาวเวอร์ด้านการแพทย์ของไต้หวัน เป็นยุทธศาสตร์ในการขยายความร่วมมือด้านการทูตเชิงการแพทย์ กับนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนของประเทศพันธมิตร เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและประเทศพันธมิตรให้เกิดความแข็งแกร่งแล้ว ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของไต้หวัน บนเวทีนานาชาติอีกด้วย เพื่อให้ทั่วโลกได้รู้จักไต้หวันเพิ่มมากขึ้น รมว. อู๋ฯ ชี้ว่า คุณประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ไต้หวันได้อุทิศให้กับประชาคมโลก ส่งผลให้ไต้หวันได้รับเสียงสนับสนุน ในการเรียกร้องต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) ให้เร่งส่งจดหมายเชิญให้ไต้หวันเข้ามีส่วนร่วมโดยเร็วด้วย

 

 

ผอ. เหยาฯ ตัวแทนผู้รับมอบเหรียญมิตรภาพแห่งรพ.คริสเตียนเจียอี้ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ในการส่งเสริมโครงการความร่วมมือด้านการแพทย์ในราชอาณาจักรเอสวาตีนี ซึ่งรพ.ของเราตั้งมั่นอยู่ในหลักจิตวิญญาณแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ โดยพวกเราจะร่วมมอบความรักและความห่วงใยของไต้หวันไปสู่ทั่วทุกมุมโลก และยินดีที่จะเข้ามีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือด้านการส่งมอบความช่วยเหลือทางการแพทย์ของไต้หวัน สู่นานาประเทศต่อไป นอกจากนี้ นพ. เว่ยฝูเฉวียน ยังได้ย้ำว่า การส่งเสริมโครงการความร่วมมือด้านหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการโปรโมทศักยภาพด้านการแพทย์ ที่เปี่ยมด้วยมาตรฐานระดับสูงของไต้หวัน ผ่านแพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ส่งผลให้ทั่วโลกประจักษ์เห็นถึง ซอฟต์พาวเวอร์ด้านการแพทย์ของไต้หวัน เพิ่มมากขึ้น