:::

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ออกแถลงการณ์ขอบคุณปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ลงนามกฎหมายการป้องกันประเทศ ฉบับปี 2020(NDAA 2020)

ทำเนียบประธานาธิบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ออกแถลงการณ์ขอบคุณปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ได้ลงนามกฎหมายการป้องกันประเทศ ฉบับปี 2020 (NDAA 2020 ) อย่างเป็นทางการ

ทำเนียบประธานาธิบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ออกแถลงการณ์ขอบคุณปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ได้ลงนามกฎหมายการป้องกันประเทศ ฉบับปี 2020 (NDAA 2020 ) อย่างเป็นทางการ

ทำเนียบประธานาธิบดี ก.ต่างประเทศ และก.กลาโหม วันที่ 22 ธ.ค. 62
 

ต่อกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ลงนามกฎหมายการป้องกันประเทศ ฉบับปี 2020 (2020 National Defense Authorization ActNDAA 2020 ) ซึ่งสาระส่วนหนึ่งของกฏหมายฉบับนี้ ได้แสดงความห่วงใยเป็นพิเศษเกี่ยวกับ ความปลอดภัยด้านกลาโหมของไต้หวัน และการที่จีนพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปของไต้หวัน โดยเมื่อวันที่ 22 ..ทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ออกแถลงการณ์ ขอบคุณสหรัฐฯด้วยใจจริง

 

นายหวงฉงเยี่ยน โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีแถลงว่า ไต้หวันและสหรัฐฯ ได้ร่วมแบ่งปันคุณค่าแห่งพื้นฐานของเสรีภาพและประชาธิปไตยร่วมกัน จึงขอขอบคุณปธน.โดนัลด์ ทรัมป์และสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนความปลอดภัยด้านกลาโหมของไต้หวัน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของชาติ รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค นอกจากความพยายามในการเสริมแสนยานุภาพ และเตรียมความพร้อมด้านการทหารแล้ว ไต้หวันยังจะพยายามยกระดับศักยภาพการป้องกันตนเองให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศ ตลอดจนเป็นการรับประกันเสถียรภาพ ด้านการพัฒนาในภูมิภาค นายหวงฉงเยี่ยนยังกล่าวอีกว่า ไต้หวันจะจัดการประชุมหารือกับหน่วยงานด้านบริหารของสหรัฐฯอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะเร่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัย ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมความปลอดภัย สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคสืบไป


 

ด้านกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงในวันเดียวกันว่า รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันจะเร่งเพิ่มการลงทุนด้านกลาโหม และเสริมสร้างแสนยานุภาพด้านการป้องกันตนเองให้แข็งแกร่ง โดยกระทรวงการต่างประเทศจะอาศัยรากฐานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในปัจจุบัน ติดต่อประสานกับฝ่ายสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านกลาโหม ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ  รวมถึงแสดงความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค โดยจะพยายามปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพ ในช่องแคบไต้หวันและในภูมิภาคต่อไป


 

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันก็ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ NDAA 2020 เมื่อวันที่ 22 .ที่ผ่านมาว่า นับเป็นครั้งแรกที่เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ ได้ระบุถึงความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านการทหารระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ และจากการที่ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ อนุมัติการขายยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ยานเกราะ M1A2T และเครื่องบินขับไล่ F - 16V (BLK70) ให้แก่ไต้หวัน เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึง ความแน่วแน่ที่จะสนับสนุนความร่วมมือด้านการทหาร ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ ซึ่งกระทรวงกลาโหมไต้หวันขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย