:::

TAITRA จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านภาษาไทยและภาษาอาเซียนอื่นๆ จนได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศ

สมาชิกกลุ่มภาษาไทยในหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศของ TAITRA เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย (ภาพจาก TAITRA)

สมาชิกกลุ่มภาษาไทยในหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศของ TAITRA เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA วันที่ 19 .. 62

 

เมื่อวันที่ 19 .ที่ผ่านมา สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า เนื่องจากสงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียด ผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวไต้หวันจำนวนมาก จึงทยอยปรับโครงสร้างกิจการ และย้ายฐานการผลิตไปสู่ที่แห่งใหม่ หรือแม้แต่อาศัยการปรับส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าให้น้อยลง ประกอบกับการเป็นตลาดที่มีจำนวนประชากรโดยรวมสูงมาก ทำให้ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ กลายเป็นทางเลือกในการลงทุนตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ของนักธุรกิจชาวไต้หวัน ทางกระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันจึงได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรม ITI (International Trade Institute) ภายใต้ความดูแลของ TAITRA จัดตั้ง “หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ” โดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ฝึกอบรมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาเซียน เช่น ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซียเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไต้หวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ได้มอบโอกาสงาน หรือแม้กระทั่งยินดีรอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบหลักสูตร ซึ่งใช้เวลาหลายเดือน ก่อนนัดสอบสัมภาษณ์

 

 

โดย TAITRA เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลขององค์กรธุรกิจแบบดั้งเดิมแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการบ่มเพาะความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจการค้า และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเข้มงวด ประกอบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาษาอาเซียน จะต้องเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมยังประเทศที่ตนเลือกเรียนภาษา ในปีที่ เป็นเวลา 8 – 10 เดือน ทำให้นอกจากได้ซึมซับทักษะการใช้ภาษาในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ยังได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ความสามารถ ในการเชื่อมสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จึงเป็นที่หมายปองของบริษัทต่างๆ ในการจัดส่งผู้จัดการฝึกหัด ไปประจำในฐานการผลิตที่ต่างประเทศ ดังนั้นหลายองค์กรจึงพร้อมที่จะรอบุคลากร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรของ ITI

 

 

เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และขยายความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ นับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้จัดให้ภาษาไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นหลักสูตรวิชาเลือกในทุกๆ ภาคการศึกษา และยังจัดการบรรยายด้านการตลาดในประเทศเป้าหมาย อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา อินเดีย สิงคโปร์และประเทศอาเซียนอื่นๆ โดยตลอดช่วงปี 2019 ตราบจนปัจจุบัน ได้จัดการบรรยายไปแล้วกว่า 31 รอบ ส่วนหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีผู้ลงเรียนทั้งหมดรวม 438 คน โดยที่การบรรยายด้านการตลาด ที่จัดขึ้นทั้งหมด 34 รอบ มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,959 คน

 

 

ท้ายนี้ TAITRA แถลงว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เปิดให้บริการมากว่า 32 ปี ศิษย์เก่า ที่ผ่านการฝึกอบรมมีจำนวนทั้งหมด 5,648 คน ซึ่งในปัจจุบันได้กระจายตัวอยู่ทั่่วทุกภูมิภาค และอุตสาหกรรมในแต่ละประเภท เพื่อสำแดงศักยภาพเฉพาะทางของตน ไม่ว่าจะเป็น ASUS, MSI, Quanta Computer, Foxconn Technology Group และบริษัทยักษ์ใหญ่ของไต้หวันอีกมากมาย ซึ่งต่างมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจาก ITI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร และได้รับการยอมรับด้านศักยภาพความสามารถจากองค์กรนั้นๆ โดยในปี 2020 หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มภาษาต่างประเทศในหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย กลุ่มภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน เวียดนาม อินโดนีเซีย และหลักสูตร 1 ปี ในกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มเศรษฐกิจการค้า และกลุ่มภาษาเวียดนาม