:::

นักธุรกิจชาวไทย 38 ราย เดินทางเยี่ยมชม OCAC ปธ.อู๋ซินซิงกระตุ้นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในเชิงลึก

คณะที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน – ไทย และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี และนักศึกษา รวม 38 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล โดยมีนายอู๋ซินซิง (กลาง) ประธาน OCAC ให้การต้อนรับด้วยตนเอง

คณะที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน – ไทย และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี และนักศึกษา รวม 38 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล โดยมีนายอู๋ซินซิง (กลาง) ประธาน OCAC ให้การต้อนรับด้วยตนเอง

OCAC วันที่ 20 .. 62

 

เมื่อวันที่ 20 .คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Overseas Community Affairs Council, OCAC) แถลงว่า คุณสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน ไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมด้วยเหล่าอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี และนักศึกษา รวม 38 คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล โดยนายอู๋ซินซิง ประธาน OCAC ได้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง พร้อมแสดงความคาดหวังว่า ไต้หวันและไทยจะร่วมเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระดับทวิภาคีระหว่างกันในเชิงลึกต่อไป


 

โดยปธอู๋ฯ กล่าวว่า ชาวไทยมีความคล้ายคลึงกับชาวไต้หวันหลายประการ โดยเฉพาะการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สุภาพ เป็นกันเอง จึงคาดหวังที่จะเห็นทั้งสองฝ่ายร่วมเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในเชิงลึก พร้อมชี้ว่า ในขณะนี้ ไต้หวันกำลังจะเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภานิติบัญญัติ จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกคณะผู้มาเยือนใช้โอกาสนี้ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไต้หวัน


 

คุณสุจิตราฯ กล่าวว่า สมาชิกคณะตัวแทนในครั้งนี้ ล้วนเป็นนักธุรกิจชาวไทยที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และศักยภาพ ซึ่งมีการติดต่อทางการค้ากับไต้หวันอยู่บ่อยครั้ง ปฏิบัติต่อชาวไต้หวันด้วยไมตรีจิต และมีความผูกพันกันฉันญาติมิตร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของไต้หวันไปด้วยในตัว


 

นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน – ไทย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี และนักศึกษา รวม 38 คน ไม่เพียงแต่เข้าเยี่ยมพบ OCAC เท่านั้น แต่ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสภานิติบัญญัติไต้หวัน ตลอดจนเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงไทเป นครไถจง และเมืองหนานโถว เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจชาวไทย ทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของไต้หวัน


 

จากข้อมูลของ TAITRA พบว่า นโยบายมุ่งใต้ใหม่ที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันเร่งผลักดัน ได้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัด ภายใต้การสนับสนุนของชาวจีนโพ้นทะเลที่พำนักอาศัยในไทย และมิตรสหายชาวไทย ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – ไทย เกิดความแนบแน่นยิ่งขึ้น โดยในปี 2018 มูลค่าการค้าระหว่างไต้หวัน – ไทย มียอดรวมสูงถึง 125,800 ล้านดอลลาร์ เติบโตขึ้นร้อยละ 3.53 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา