:::

ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี ที่ NCCU จัดตั้งสำนักงานขึ้นในกรุงเทพฯ

นายกัวหมิงเจิ้ง (ที่ 1 จากขวา) อธิการบดี NCCU ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายหลี่น่าหลง (ที่ 1 จากซ้าย) รองนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงาน NCCUในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ (ภาพจาก NCCU)

นายกัวหมิงเจิ้ง (ที่ 1 จากขวา) อธิการบดี NCCU ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายหลี่น่าหลง (ที่ 1 จากซ้าย) รองนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงาน NCCUในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ (ภาพจาก NCCU)

NCCU วันที่ 24 .. 62

 

เมื่อวันที่ 21 .มหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) แถลงว่า สำนักงานในต่างแดนแห่งแรกของสถาบัน ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่ 21 .ณ กรุงเทพมหานครฯ อย่างเป็นทางการ โดยนายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดี NCCU และนายหลี่น่าหลง รองนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายสำนักงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งในงานครั้งนี้ ดรถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายเย่เทียนผิง นายกสมาคมศิษย์เก่า NCCU ในประเทศไทย ต่างร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติในพิธี โดยในอนาคต สำนักงานแห่งนี้จะกลายเป็นฐานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง NCCU และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอาเซียนในเชิงลึกต่อไป และกลายเป็นหลักชัยที่สำคัญของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้วย


 

โดยนายกัวหมิงเจิ้ง กล่าวขณะปราศรัยว่า “ในอนาคต NCCU จะอ้าแขนเปิดรับนักศึกษาชาวไทย ให้เดินทางมาศึกษาในสถาบันเพิ่มมากขึ้น และขอเชิญชวนให้นักศึกษาทั่วโลก ที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาจีน เดินทางมารวมตัวกันที่ NCCU เพื่อที่หลังสำเร็จการศึกษา จะสามารถนำความรู้กลับสู่ประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในทั่วทุกมุมโลกได้อย่างภาคภูมิใจ” และคาดหวังที่จะให้เยาวชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล ที่พำนักอาศัยในต่างแดน เดินทางมาเข้ารับการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรปริญญา นักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือหลักสูตรระยะสั้น ทั้งนี้ นายกัวหมิงเจิ้งกล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งสำนักงาน NCCU ในไทยเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ในอนาคต NCCU จะไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไต้หวัน แต่จะเป็นมหาวิทยาลัยของภูมิภาคเอเชีย และเตรียมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของโลกอีกด้วย


 

ทั้งนี้ นายหลี่น่าหลง กล่าวขอบคุณสำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย ที่ให้การส่งเสริม และขอบคุณบรรดาศิษย์เก่า NCCU ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ทำให้สามารถบรรลุภารกิจในครั้งนี้ ได้ตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ สำนักงาน NCCU ได้จัดตั้งขึ้นในบริเวณสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว โดยนอกจากสำนักงานแห่งนี้จะทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่ NCCU แก่นักศึกษาชาวไทยแล้ว ยังให้บริการแก่ศิษย์เก่า และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลการวิจัยเชิงวิชาการล่าสุดของ NCCU ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย


 

ดร.ถงเจิ้นหยวน กล่าวขณะปราศรัยว่า หลังจากที่เริ่มดำเนินการตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ การแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน – ไทย เป็นไปอย่างแนบแน่นในทุกด้าน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ในปี 2018 นักศึกษาชาวไทยที่เดินทางมาศึกษาต่อที่ไต้หวัน เติบโตขึ้นร้อยละ 52.3 คิดเป็นจำนวน 3,236 คน โดยสถาบันระดับอุดมศึกษาของไต้หวัน อาทิ มหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) มหาวิทยาลัยไทเปเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Taipei University of Technology, NTUT) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology, NPUST) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจื้อหลี่ (Chihlee University of Technology) มหาวิทยาลัยหมิงฉวน (Ming Chuan University, MCU) มหาวิทยาลัยเหวินฮั่ว (Chinese Culture University, CCU) ต่างทยอยจัดตั้งโครงการศูนย์การศึกษาและสำนักงานในไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการแลกเปลี่ยน ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ ซึ่งสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย จะทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างทั้งสองประเทศสืบไป


 

หลังเสร็จสิ้นพิธี นายกัวหมิงเจิ้งและคณะตัวแทนต่างเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า NCCU ในไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับบรรดาศิษย์เก่าชาวไทย นอกจากนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดป้ายสำนักงาน NCCU แล้ว นายกัวหมิงเจิ้งได้นำคณะตัวแทน เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพี่น้องของ NCCU ซึ่งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University, CU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University, TU) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration, NIDA) เป็นต้น อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเล และนักธุรกิจไต้หวันในพื้นที่ ซึ่งนายกัวหมิงเจิ้งและคณะตัวแทน ได้กลับสู่ไต้หวันเมื่อวันที่ 26 .ที่ผ่านมา