:::

NCCU ร่วมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพี่น้อง 2 แห่งของไทย

นายกัวหมิงเจิ้ง (ที่ 1 จากขวา) อธิการบดี NCCU และรศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

นายกัวหมิงเจิ้ง (ที่ 1 จากขวา) อธิการบดี NCCU และรศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

NCCU วันที่ 24 .. 62

 

เมื่อวันที่ 2.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) แถลงว่า ภายหลังจากที่นายกัวหมิงเจิ้ง ขึ้นรับตำแหน่งอธิการบดีของ NCCU ได้มีกำหนดการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศ โดยเลือกให้ประเทศไทยเป็นสถานีแรก ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายของสำนักงาน NCCU ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 23 .ที่ผ่านมา คณะตัวแทนยังได้เดินทางไปเยี่ยมพบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University, TU) โดยรศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University, TU) และรศ.ดรกิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง ซึ่งในระหว่างการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นายกัวหมิงเจิ้ง ได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาของ NCCU ประกอบด้วย ธรรมาภิบาลระดับโลก การวิจัยเอเชียศึกษา จีนวิทยาในระดับสากล และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายหลังจากการเจรจา ทั้งสองฝ่ายต่างมีความเห็นพ้องตรงกัน ในประเด็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การขยายการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่าง สถาบัน เพิ่มโควต้ารับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือด้านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน เป็นต้น


 

โดยเมื่อวันที่ 24 .ที่ผ่านมา นายกัวหมิงซุ่ยได้เดินทางไปเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University, CU) เป็นจุดหมายที่ โดยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล เป็นผู้ให้การต้อนรับ โดยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือกัน ในประเด็นโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย – จีน ความร่วมมือในการวิจัยระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และหลักสูตรภาคฤดูร้อน


 

นอกจากนี้ นายกัวหมิงซุ่ยกล่าวว่า NCCU ให้ความสำคัญกับความเป็นนานาชาติอย่างมาก แม้ว่าช่วงที่ผ่านมา นักศึกษาชาวไทยจะมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่หากเทียบกับจำนวนนักศึกษาชาวยุโรป – อเมริกันแล้ว ยังถือว่าน้อยอยู่มาก ในอนาคต คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะร่วมแลกเปลี่ยนจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาจีนกับทางจุฬาฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ให้กับบุคลากรที่มีความสนใจเรียนรู้ทางภาษา และบ่มเพาะวิสัยทัศน์แห่งความเป็นสากล ให้กับบรรดานักศึกษาในภายภาคหน้าต่อไป


 

ดร.พิรงรอง รามสูตกล่าวตอบรับว่า ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ NCCU พร้อมชี้ว่า จุฬาฯ ก็ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาในต่างถิ่นของนักศึกษา การแลกเปลี่ยนของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และหลักสูตรภาคฤดูร้อน เป็นต้น ส่วนในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนของทุกปี NCCU ได้จัดหลักสูตรนานาชาติที่มีความหลากหลาย อาทิ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา และหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ จึงหวังว่า ในอนาคต ทั้งสองสถาบันจะร่วมเสริมสร้างความร่วมมือ ในหลักสูตรต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นในชั้นหนึ่งก่อน และสามารถเพิ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในเชิงลึกได้ ต่อไปในปีหน้านี้