:::

MOC เปิดให้ชมงานสัมมนาด้านวัฒนธรรมปี 2019 ของคกก.ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอาเซียน สมัยที่ 3 ทางช่องทางออนไลน์แล้ว

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอาเซียนของMOC รับมอบหนังสือรับรองการทำงานจากนางเจิ้งลี่จวิน (ที่ 9 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ ที่ทำการกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ปี 2019 (ภาพจาก MOC)

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอาเซียนของMOC รับมอบหนังสือรับรองการทำงานจากนางเจิ้งลี่จวิน (ที่ 9 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ ที่ทำการกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ปี 2019 (ภาพจาก MOC)

MOC วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture, MOC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า เพื่อส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน MOC จึงได้อัพโหลดเนื้อหา รวมถึงข้อมูลภาพและเสียงของการประชุมสัมมนาทางวัฒนธรรมปี 2019 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอาเซียน สมัยที่ 3 (the Southeast Asia Advisory Committee) ลงบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ MOC ภายใต้ชื่อ The Third SEA Advisory Committee Meeting (2019) ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moc.gov.tw/en/submenu_357.html


 

โดย MOC ระบุว่า การประชุมสัมมนาทางวัฒนธรรม ระหว่างไต้หวันและประเทศอาเซียน ได้เชิญภัณฑารักษ์ อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจารณ์งานศิลปะจากสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว เดินทางมาร่วมอภิปรายกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี โดยจัดการบรรยายขึ้นในหัวข้อ “การนำเสนอศิลปะร่วมสมัยหลังสงครามและวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์” (The Contemporary Narratives of Post-War Art History & Visual Culture) และ “การแลกเปลี่ยนทางดนตรีและวัฒนธรรมของออสโตรนีเซียน” (Austronesian Music and Cultural Exchange) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในด้านที่มาและเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างไต้หวันและประเทศอาเซียน ในหลากหลายแง่มุม


 

ทั้งนี้ MOC ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอาเซียน (Southeast Asia Advisory Committee, SEAAC) ตั้งแต่ปี 2015 และจนถึงปี 2019 ได้จัดขึ้นเป็นสมัยที่ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสนใจที่มีต่อแนวโน้มในการพัฒนาของศิลปวัฒนธรรมในระยะยาวให้กับคณะกรรมการฯ ตั้งแต่สมัยที่ เป็นต้นไป การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จะปรับเปลี่ยนเป็นวาระ สมัยละ ปี นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มาร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการฯ อีกด้วย ส่วนคณะกรรมการสมัยที่ นี้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม จากทั้งในและต่างประเทศ รวม 18 คนจาก 13 ประเทศ


 

โดยตลอดในวาระการดำเนินงานในปี 2019 คณะกรรมการสมัยที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ รวม 11 รอบ การบรรยาย นิทรรศการศิลปะ และเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ตลอดจนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อสำแดงศักยภาพของกลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ อย่างเต็มที่