:::

รายงานภาพลักษณ์ทางเพศ ประจำปี 2020 เปิดตัวแล้ว ความเสมอภาคทางเพศของไต้หวันสูงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 9 ของโลก

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประกาศ “รายงานภาพลักษณ์ทางเพศ ประจำปี 2020” (สภาบริหาร)

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประกาศ “รายงานภาพลักษณ์ทางเพศ ประจำปี 2020” (สภาบริหาร)

สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ประกาศ “รายงานภาพลักษณ์ทางเพศ ประจำปี 2020” (2020 Gender at a Glance in R.O.C. (Taiwan)) ต่อเนื่องจากที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme, UNDP) ได้ประกาศดัชนีความไม่เสมอภาคทางเพศ ปี 2018 (Gender Inequality Index, GII) โดยใช้เกณฑ์ ประการใน ด้านหลัก ประกอบด้วย สุขอนามัยด้านการเจริญพันธุ์ การเพิ่มศักยภาพ และตลาดแรงงาน ในการประเมิณผลสถานการณ์ด้านความเสมอภาคทางเพศของแต่ละประเทศ ซึ่งไต้หวันถูกจัดอยู่ในอันดับ ของโลก และเป็นอันดับ ในภูมิภาคเอเชีย แซงหน้าทั้งไอซ์แลนด์และเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูง


 

สำนักงานความเสมอภาคทางเพศระบุว่า นอกจากไต้หวันจะครองอันดับ ในภูมิภาคเอเชียแล้ว สิทธิของผู้หญิงในการมีบทบาททางอำนาจการเมือง ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ในปี 2018 สมาชิกสภานิติบัญญัติที่เป็นผู้หญิง มีจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 38.7 ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ต่างมีสัดส่วนที่ไม่ถึง ใน นอกจากนี้ สัดส่วนของผู้ว่าการเมืองต่างๆ ของไต้หวันที่เป็นผู้หญิง ก็มีสัดส่วนร้อยละ 37.5 เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในปี 2014 เห็นได้ชัดว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.2 อีกทั้งยังคิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่า ใน เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมา

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานความเสมอภาคทางเพศชี้แจงว่า ปี 2019 นับเป็นปีแรกที่กฎหมายไต้หวัน อนุญาตให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ และนับตั้งแต่วันที่ 24 .เป็นต้นมา คู่รักเพศเดียวกัน สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตั้งแต่เดือนพ.. - .ที่ผ่านมา มีคู่รักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสแล้วทั้งสิ้น 2,623 คู่ ในจำนวนนี้ เป็นคู่สมรสเพศเดียวกันที่เป็นชาย จำนวน 837 คู่ และเป็นหญิง จำนวน 1,786 คู่


 

นอกจากนี้ สำนักงานความเสมอภาคทางเพศยังแถลงว่า สภาบริหารจะเร่งดำเนินการผลักดันการลบล้างความเข้าใจผิดที่มีต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เสริมสร้างระบบการดูแลเด็กของภาครัฐให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของสตรี และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในแวดวงต่างๆ เพื่อให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้รับสิทธิและทรัพยากรในสังคมที่เท่าเทียมกัน