:::

Mr. David Kabua ปธน.คนใหม่ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ สนับสนุนความสัมพันธ์กับไต้หวันในเชิงลึกต่อไป

นายเซียวเสิ่งจง (กลาง) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. David Kabua ปธน. คนใหม่ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภาของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ซึ่งเปิดสมัยการประชุม เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจาก MOFA)

นายเซียวเสิ่งจง (กลาง) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. David Kabua ปธน. คนใหม่ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภาของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ซึ่งเปิดสมัยการประชุม เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจาก MOFA)

MOFA วันที่ .. 63

 

เมื่อช่วงเช้าเวลา 10:00 ของวันที่ .ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ รัฐสภาหมู่เกาะมาร์แชลล์สมัยที่ 41 ได้เปิดสมัยประชุมสามัญ ประจำครึ่งปีแรก และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา 33 ที่นั่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการลงคะแนนเลือก Mr. David Kabua หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ปี นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2020 ถึงเดือนมกราคม ปี 2024


 

โดยนายเซียวเสิ่งจง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันประจำหมู่เกาะมาร์แชลล์ ได้เดินทางไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลและประชาชนไต้หวัน ในการร่วมแสดงความยินดีกับ ปธน. David Kabua พร้อมกล่าวว่า นายสวีซือเจี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันจะนำคณะตัวแทนเดินทางมาเยือนหมู่เกาะมาร์แชลล์ด้วยตนเองในเร็ววันนี้ เพื่อแสดงความยินดีกับปธน. David Kabua และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่


 

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตเซียวฯ กล่าวระหว่างสนทนากับ ปธน. David Kabua ว่า ไต้หวัน – หมู่เกาะมาร์แชลล์ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาเป็นเวลานาน ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างกันในทุกโครงการ มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย จะคงความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำของ ปธน. David Kabua โดยรัฐบาลไต้หวันจะเร่งเสริมสร้างความร่วมมือข้ามวงการต่อไป เพื่อร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศและสวัสดิการของประชาชนของหมู่เกาะมาร์แชลล์สืบไป


 

ด้าน ปธน. Davidฯ ได้กล่าวสนับสนุนความสัมพันธ์กับไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรอย่างหนักแน่น พร้อมยกย่องเชิดชูถึงความช่วยเหลือที่ไต้หวันมีให้ต่อหมู่เกาะมาร์แชลล์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเน้นย้ำว่า รัฐบาลชุดใหม่ของหมู่เกาะมาร์แชลล์จะเร่งเสริมสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลไต้หวัน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันประจำหมู่เกาะมาร์แชลล์ ตลอดจนจะกระชับความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่างกันในเชิงลึกต่อไป


 

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตเซียวฯ ยังได้กล่าวขอบคุณ ปธน. Hilda C. Heine ที่เพิ่งพ้นวาระการดำรงตำแหน่งปธน.สมัยที่ผ่านมา ที่ได้ให้การสนับสนุนอันหนักแน่น และสร้างคุณประโยชน์ยอดเยี่ยม ในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไต้หวัน – หมู่เกาะมาร์แชลล์ มาโดยตลอด


 

หมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของไต้หวันในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทั้งสองประเทศเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ปี ค.. 1998 ความสัมพันธ์ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา มั่นคงยาวนานไม่เสื่อมคลาย โครงการความร่วมมือระหว่างกันหลายประการ ต่างได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างราบรื่น ในปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของอีกฝ่าย ซึ่งก็คือกรุงมาจูโรและกรุงไทเป เชื่อมั่นว่าในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย จะยังคงมั่นคงแน่นแฟ้นสืบไป